logo Sykehusinnkjøp

Nevrokirurgiske implantater og forbruksmateriell

Avtalen gjelder fra 16. mai 2024 til 15. mai 2026. Den kan forlenges med 2 år om gangen 1 gang. Hovedområde 6 kan forlenges med 2 år om gangen opptil 2 ganger. Avtale 10890212 (høyhastighetsbor) løper til 31. desember 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen 2 ganger.

Avtalen gjelder leveranse av nevrokirurgiske implantater og forbruksmateriell.

Kontaktinformasjon til leverandører:

B Braun Medical AS.
Runi Johansen
Epost: avtaleforvaltning.no@bbraun.com
Telefon: 971 45 860

Ortomedic AS
Sonja Yvonne Bergstrøm
Epost: sonja.bergstrom@ortomedic.no​
Telefon: +47 459 09 699

Medistim Norge AS
Per Anders Johansson
Epost: per.anders.johansson@medistim.com
Telefon: 94264959

Medivatus AS
Gareth Martin
Epost: gm@medivatus.com
Telefon: 94877215

Kebomed AS
Merete Klæboe Egge 
Epost: meeg@kebomed.no
Telefon: 55987700

Medtronic Norge AS
Mats Aasgaard
Epost: avtaler@medtronic.com
Telefon: +45 267 268 51

Timik​​ AS
Erik Solhaug
Epost:erik.solhaug@timik.no
Telefon: +47 916 09 442

Mediplast AS
Marit Vee Akselsen
Epost: Marit.vee.akselsen@mediplast.com
Telefon: 32 88 11 00

NeoNordic Aps
Susanne Jørgensen​
Epost: sj@neonordic.eu
Telefon: +45 71809160​

Delkontrakt 1.1: CSF-kateter med antimikrobiell effekt
Leverandør: Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 10890309

Delkontrakt 1.2: CSF-kateter uten antimikrobiell effekt
Leverandør: B Braun Medical AS
Avtalenummer: 10890310

Delkontrakt 1.3: Ventiler - programmerbar (parallelle rammeavtaler)
1. rangert leverandør: Medtronic Norge AS, avtalenummer: 10890309
2. rangert leverandør: Mediplast AS, avtalenummer: 10890311
3. rangert leverandør: B. Braun Medical AS, avtalenummer: 10890310
4. rangert leverandør: P O Medica AB, avtalenummer: 10890312
 
Delkontrakt 1.4: Ventiler - ikke programmerbar (parallelle rammeavtaler)
1. rangert leverandør: P O Medica AS, avtalenummer: 10890312
2. rangert leverandør: B. Braun Medical AS, avtalenummer: 10890310
3. rangert leverandør: Medtronic Norge AS, avtalenummer: 10890309
 
Delkontrakt 1.5 A: Eksternt ventrikkelkateter med løsning for tunnelering m/antimirk
Leverandør: Mediplast AS
Avtalenummer: 10890311

Delkontrakt 1.5 B: Eksternt ventrikkelkateter med løsning for tunnelering  u/antimikr.:
Leverandør: Mediplast AS
Avtalenummer: 10890311 

Delkontrakt 1.6: Eksternt ventrikkelkateter med løsning for bolt
Leverandør: NeoNordic ApS
Avtalenummer: 10890319

Delkontrakt 1.7: Oppsamlingssett for eksternt ventrikkel drenasjesystem
Leverandør: Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 10890309

Delkontrakt 1.8: Konnektor, female luer lock og stopper til shunt
Leverandør: Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 10890309
 
Delkontrakt 1.9: Ommaya reservoar
Leverandør: B Braun Medical AS
Avtalenummer: 10890310

Delkontrakt 2.1: Dura mater regenerasjon - "Dura substitutt" - resorberbar
1. rangert leverandør: B Braun Medical AS, avtalenummer: 10890310
2. rangert leverandør: Mediplast AS, avtalenummer: 10890311

Delkontrakt 2.2: Dura mater regenerasjon - "Dura substitutt" - ikke resorberbar
Leverandør: B Braun Medical AS
Avtalenummer: 10890310

Delkontrakt 2.3: Skalpklips/raney
Leverandør: B Braun Medical AS
Avtalenummer: 10890310

Delkontrakt 2.4: Implantater - cerebrovaskulære aneurismeklips
Leverandør: B Braun Medical AS
Avtalenummer: 10890310

Delkontrakt 2.5: Engangsklemmer til avstengning  av små blodårer i hjernen og dura 
Leverandør: 
Avtalenummer: 

Delkontrakt 2.6: Nevrokirurgiske patties/nevrovatt
Leverandør: Medistim Norge AS
Avtalenummer: 10890313

Delkontrakt 2.7: Kirurgisk tilgangsport/spekel til intrakraniell kirurgi
Leverandør: P O Medical AS
Avtalenummer: 10890312

Delkontrakt 2.8: Ballongkateter til utvidelse av cerebral membran for endoskopisk bruk (3. ventrikkelostomi)
Leverandør: 
Avtalenummer:

Delkontrakt 2.10: Engangs stillett for nevroavigasjonsveiledet innleggetse av ventrikkelkateter
Leverandør: Ortomedic AS
Avtalenummer: 10890315

Delkontrakt 2.11: Engangsstillett til elektromagnetisk nevronavigasjon
Leverandør: Ortomedic AS
Avtalenummer: 10890315

Delkontrakt 2.12: Reflektorkuler, sterile
Leverandør: Ortomedic AS
Avtalenummer:10890315

Delkontrakt 2.13: Biposinåler for navigasjon
Leverandør: Ortomedic AS
Avtalenummer:10890315

Delkontrakt 2.14: Engangs retraktorkroker "scalphooks"
1. rangert leverandør: Medistim Norge AS, avtalenummer: 10890313
2. rangert leverandør: Medivatus AS, avtalenummer: 10890318

Delkontrakt 2.15: EM pointer
Leverandør: Ortomedic AS
Avtalenummer: 10890315

 

 
 

Delkontrakt 3.1: Sensor til måling av PbO2
Leverandør: Medu Norge AS 
Avtalenummer: 10890314

Delkontrakt 3.2:  Implanterbar ICP sensor til langtidsmåling
Leverandør: Mediplast AS
Avtalenummer: 10890311

Delkontrakt 3.3: Sensor til måling av intrakranielt trykk (ICP)
1. rangert leverandør: Avalon Medical AS, avtalenummer: 10890314
2. rangert leverandør: P O Medica, avtalenummer: 10890312

 

Delkontrakt 4.1 Mikroknivblad (uten skaft)
Leverandør: Ecomed Helseprodukter AS
Avtalenummer: 10890320

Delkontrakt 4.2: Engangs bipolar pinsett
Leverandør: Medivatus AS
Avtalenummer: 10890318

Delkontrakt 5.1: Kranieproteser, standard
Leverandør: Stryker Norge NUF
Avtalenummer: 10890307

Delkontrakt 5.2: Kranieproteser, custom
Leverandør: Skulle Implants Ltd
Avtalenummer: 10890306

Delkontrakt 5.3: Kraniel benlappsfiksering - plater/skruer sett
Leverandør: Zimmer Biomet Norge AS
Avtalenummer: 10890308

Delkontrakt 5.4: Kraniel benlappsfiksering - nagler 
Leverandør: B Braun Medical AS
Avtalenummer: 10890317

Avtalene under hovedområde 6 har en maksimal løpetid på 6 år. 

Delkontrakt 6.1: Implanterbare bur for fremre nakkefiksasjon
1. rangert leverandør: Ortomedic AS, avtalenummer: 10890303
2. rangert leverandør: Medivatus AS T2, avtalenummer: 10890301
3. rangert leverandør: Timik AS, avtalenummer: 10890305

Delkontrakt 6.2: Fremre nakkefiksasjon
1. rangert leverandør: Timik AS, avtalenummer:10890305
2. rangert leverandør: SPINEART EUROPE S.A., avtalenummer: 10890304
3. rangert leverandør: Ortomedic AS T2, avtalenummer: 10890316

Delkontrakt 6.3: Bakre nakkefiksasjon  
1. rangert leverandør: Ortomedic AS, avtalenummer:10890303
2. rangert leverandør: Medtronic Norge AS, avtalenummer: 10890302

prosjektleder anskaffelser
avtaleforvalter

  Denne avtalen gjelder leveranse av nevrokirurgiske implantater og forbruksmateriell. 

  For delkontrakter med parallelle rammeavtaler skal avrop gjøres som hovedregel mot høyest rangert leverandør. 

  Unntak fra hovedregel om avrop
  Unntak fra prioritet kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.
  2. Dersom prioritert leverandør etter forespørsel ikke kan levere produktene eller ikke kan levere innen avtalefestet tid. 
  3. Dersom leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangerte leverandør ikke lenger er det beste alternativet. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.
  4. Inntil 20 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen.

  Unntak etter I og II besluttes av ansvarlig behandlende lege/klinikk. Unntak etter III besluttes av den nasjonale prosjektgruppen. Hvilke produkter som skal prøves ut etter IV bestemmes av det enkelte helseforetak.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.
  Sist oppdatert 28.05.2024