logo Sykehusinnkjøp

Nevrokirurgi, forbruksmateriell

Avtalene er prolongert til 15. mai 2024, med unntak av avtale 10890212 (høyhastighetsbor) som løper til 31. desember 2024 med mulighet for ytterligere forlengelse.

Avtalen gjelder leveranse av forbruksmateriell til Nevrokirurgi for Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest. Informasjon om hvilke delområder avtalen omfatter, finnes i oversikten nedenfor. Avtaler for Medikamentpumper med kateter og Eksternt ventrikkel drenasjesystem finnes her

Kontaktinformasjon til leverandører:

B Braun Medical AS.
Runi Johansen
Epost: avtaleforvaltning.no@bbraun.com
Telefon: 971 45 860

Ortomedic AS
Sonja Yvonne Bergstrøm
Epost: sonja.bergstrom@ortomedic.no​
Telefon: +47 459 09 699

Medistim Norge AS
Per Anders Johansson
Epost: per.anders.johansson@medistim.com
Telefon: 94264959

Medivatus AS
Gareth Martin
Epost: gm@medivatus.com
Telefon: 94877215

Kebomed AS
Merete Klæboe Egge 
Epost: meeg@kebomed.no
Telefon: 55987700

Medtronic Norge AS
Mats Aasgaard
Epost: avtaler@medtronic.com
Telefon: +45 267 268 51

Timik​​ AS
Erik Solhaug
Epost:erik.solhaug@timik.no
Telefon: +47 916 09 442

Mediplast AS
Marit Vee Akselsen
Epost: Marit.vee.akselsen@mediplast.com
Telefon: 32 88 11 00

NeoNordic Aps
Susanne Jørgensen​
Epost: sj@neonordic.eu
Telefon: +45 71809160​

Deltilbud 3 - CSF-kateter uten antimikrobiell effekt:
B Braun Medical AS / 10890201

Deltilbud 7 - Kranial benlappsfiksering – nagler
B Braun Medical AS / 10890201 

Deltilbud 12 - Skalpklips:
B Braun Medical AS / 10890201

Deltilbud 16 - Kranieproteser, custom:
Ortomedic AS / 10890202

Deltilbud 10 - Dura mater regenerasjon - "Dura substitutt" - ikke resorberbar:
Medistim Norge AS / 10890203

Deltilbud 5 - Implanterbare bur for fremre nakkefiksasjon:
Medivatus AS / 10890204

Deltilbud 9 - Dura mater regenerasjon – «Dura substitutt» - resorberbar:
B Braun Medical AS / 10890207

Deltilbud 2 - CSF-kateter med antimikrobiell effekt:
Mediplast AS / 10890211

Deltilbud 6 - Kranial benlappsfiksering – plater/skruer sett:
Medivatus AS / 10890209

Deltilbud 1 - Programmerbare ventiler – MR-resistent:
Medtronic Norge AS / 10890206

Deltilbud 13 - Fremre nakkefiksasjon:
Timik​ AS / 10890210

Deltilbud 8 - Høyhastighetsbor
B Braun Medical AS / 10890212 

Deltilbud 14 - Bakre nakkefiksasjon:
Ortomedic AS / 10890208

Deltilbud 17 - Stansetenger:
Kebomed AS / 10890205

Deltilbud 3 - Kranieproteser, standard:
Kobomed AS/108902013

Deltilbud 1.1 -  Eksternt ventrikkelkateter uten antimikrobiell effekt for tunnelering:
NoeNordic ApS/10890215

Deltilbud 1.2 -  Eksternt ventrikkelkateter uten antimikrobiell effekt for kranialbolt:
NoeNordic ApS/10890215

Deltilbud 1.3 - Eksternt ventrikkelkateter med antimikrobiell effekt og løsning for både tunnelering og bolt: 
NoeNordic ApS/10890215

Deltilbud 1.4 - Oppsamlingssett for ekstern ventrikkeldrenasje: 
Medtronic Norge AS/10890214

Deltilbud 2 - Hjernetrykkmåler:
NoeNordic ApS/10890215

prosjektleder anskaffelser
avtaleforvalter

  Denne avtalen gjelder for nevrokirurgi, forbruksmateriell med avrop til Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord. 

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.
  Sist oppdatert 09.02.2023