logo Sykehusinnkjøp

Oljeprodukter

Avtalen gjelder fra 3. september 2022 til 2. september 2024. Avtalen er er prolongert til 2. september 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder levering av fyringsolje og anleggsdiesel med bakgrunn i petrokjemiske prosesser. Samt med bakgrunn i biologiske prosesser.

Nasjonal avtale fyringsolje og anleggsdiesel med bakgrunn i petrokjemiske prosesser:

Knapphus Energi AS


Regional avtale for Helse Sør-Øst bioolje etter standard EN14214 og EN15940:

Energifabriken Norge AS

Prisene baserer seg på Platt-Rotterdam gjennomsnitt av foregående uke ved bestilling:

Standard fyringsolje; Gasoil .1 PCCH;PPM < 500 mg/kg Svovel.
Fyringsolje svovelfri (miljø/kuldeegenskaper); ULSD 10 PPM PCCH NWE CIF High; PPM < 10 mg/kg Svovel.
Anleggsdiesel (avgiftsfri diesel til m.a. nødstrømsaggregat/reservekraft); ULSD 10 PPM PCCHNWE CIF High; PPM < 10 mg/kg Svovel.

For regional avtale baserer prisen seg på listepris fratrukket avtalt rabatt.​

Prosjektleder

Avtaleforvalter

​​

​Knapphus Energi AS
Jarle Sjurseike​
jarle@knapphus.no, Telefon: 52 76 72 77

For bestilling kan lokale kontaktpersoner benyttes:​
​Landsdel

​Navn​
​Te​lefon
​E-post
​Nord- og Midt-Norge
​Morten Bye
​960 00 135
​morten@knapphus.no
​Bergen-Kristiansund
​Jarle Haugsvær
​916 14 900
​jarleh@knapphus.no
​Nord-Rogaland
​Yngvild Nordtveit
​52 76 72 77
​yngvild@knapphus.no
​Sør-Rogaland
​Konrad Ree
​915 24 449
​energi@knapphus.no
​Sør- og Øst-landet
​Terje Svensen
​960 05 073
​​terje@knapphus.no

Energifabriken Norge AS
Anders Myrvold
anders@energifabriken.no, Telefon: 99 01 99 56

  ​Knapphus Energi
  Bestilling av produkt gjøres på en av følgende måter:

  • Bestilling via e-post eller telefon til nærmeste avdeling
  Kontaktinformasjon
  ​Landsdel
  ​Navn
  ​Telefon
  ​E-post
  ​Nord- og Midt-Norge
  ​Morten Bye
  ​960 00 135
  ​morten@knapphus.no
  ​Bergen-Kristiansund
  ​Jarle Haugsvær
  ​916 14 900
  ​jarleh@knapphus.no
  ​Nord-Rogaland
  ​Yngvild Nordtveit
  ​52 76 72 77
  ​yngvild@knapphus.no
  ​Sør-Rogaland
  ​Konrad Ree
  ​915 24 449
  ​energi@knapphus.no
  ​Sør- og Øst-landet
  ​Terje Svensen
  ​960 05 073
  ​terje@knapphus.no
  • Via leverandørens nettside. Ta kontakt med lokal kontaktperson for oppsett tilpasset kunden.
  • Ved hastebestilling, telefon: 98 48 86 88
  Energifabriken
  Bestilling via e-post eller telefon til Anders Myrvold
  anders@energifabriken.no​, Telefon: 99 01 99 56. Alternativ kan sentralbord benyttes: 40 60 28 70.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  ​Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

  Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no​.


  Sist oppdatert 04.04.2024