logo

Oversettelsestjenester

Avtalen gjelder fra 15. mars 2020 til 14. mars 2024.

På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp inngått avtale på levering av oversettelsestjenester. 

Kontaktinformasjon til leverandører:

Tolkenett AS
Bodil Løschbrandt
Telefon: 22 99 32 99
Epost: bodil@tolkenett.no 

Alle bestillinger og generelle henvendelser skal til oversetting@tolkenett.no​.​

Avtalen på oversettelsestjenester kan benyttes ved behov for skriftlige oversettelser av alle typer tekst, eksempelvis pasientbrosjyrer, skjemaer, innkallingsbrev, informasjonsmateriell, nettsider, epikriser, språkvask av doktorgradsavhandlinger, forskningsarbeid, vitnemål, CV og autorisasjoner. 

prosjektleder anskaffelser
avtaleforvalter

Bestilling skal gå gjennom Tolkenetts bestillingsportal, men her kan den legges inn på en av to måter:

1) Direkte i Tolknetts bestillingsportal av bestiller selv:

Link​.

I bestillingsportalen brukes samme innlogging og grensesnitt som ved bestilling av tolketjenester, velg ‘Oversettelsesoppdrag’ under ‘Nytt oppdrag’ på forsiden. Bestillingsveileding fra Tolkenett finnes under ‘Dokumenter’ her på siden. Følg bestillingsveiledningen eller kontakt Tolknett på e-post eller telefon hvis du ikke tidligere har fått tildelt brukernavn og passord til portalen. De vil opprette deg som bruker og veilede deg.

2) Via e-post eller telefon til Tolkenett som legger inn bestilling på vegne av bestiller:

E-post: oversetting@tolkenett.no​

Telefon: 94005830

Utveksling av dokumenter som inneholder personopplysninger og/eller sensitiv informasjon kan foregå enten gjennom Tolkenetts krypterte bestillingsportal, via en kryptert OneDrive for Business-mappe (se nærmere beskrivelse under ‘Dokumenter’), eller som brevpost. Ikke-sensitive dokumenter kan utveksles på e-post. 

Ved hasteoppdrag som skal leveres innen 24 timer kan bestilling med fordel foretas på telefon til 94005830 eller 22993299.

I vedlegget fra Sykehusinnkjøp, «Veileder til bestillere» ser du en detaljert beskrivelse av leverandør og oppdragsgivers forpliktelser.    

Prisinformasjon får du på eget HF.

 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 12.12.2022