logo

Peritonealdialyse - utstyr og væsker

Avtalen gjelder fra 15. november 2021 til 14. november 2023. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder levering av utstyr og væsker til peritonealdialyse. 

Legemidler tilknyttet avtalen kjøpes gjennom LIS-avtale med Alliance Healthcare. Avtalenummeret er 201504.
 
Helse Sør-Øst kjøper legemidlene gjennom HSØ Forsyningssenter.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Baxter AS
Marissa Fornell Haugeland
Telefon: +47 919 08 785
E-post: marissa_fornell_haugeland@baxter.com

Medtronic AS
Mats Aasgaard
Telefon: 00 45 26 72 68 51
E-post: avtaler@medtronic.com

Vingmed AS
Henriette Tomassen
Telefon: +47 99 23 39 20
E-post: henriette.tomassen@vingmed-as.no

Under finner du leverandør for hver enkelt delkontrakt i prioritert rekkefølge

Deltkontrakt 1: PD-kateter
1. prioritet - Leverandør: Medtronic AS. Avtalenummer: 11200302
2. prioritet - Leverandør: Vingmed AS. Avtalenummer: 11200303

Delkontrakt 2: PD-Væske, maskin og utstyr
1. prioritet - Leverandør: Baxter AS. Avtalenummer: 11200301
2. prioritet - Leverandør Vingmed AS. Avtalenummer: 11200303

Delkontrakt 3: Non-glukose PD-væske
Avtalenummer: 11200301
Leverandør: Baxter AS

Delkontrakt 4: Laktatfri PD-Væske
Avtalenummer: 11200303​
Leverandør: Vingmed AS

prosjektleder anskaffelser
avtaleforvalter

Ved kjøp av legemidler tilknyttet rammeavtalen, gjøres dette gjennom egen LIS-avtale inngått med Alliance Healthcare for Helse Midt, Helse Vest og Helse Nord.

Avtalenummeret for denne er 201504.

For Helse Sør-Øst kjøpes legemidlene gjennom HSØ Forsyningssenter. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 12.01.2023