logo

Sprøyter og kanyler

Avtalen er forlenget til 6. desember 2023.

​Avtalen gjelder kjøp av sprøyter og kanyler. 

Kontaktinformasjon til leverandører:

B.Braun Medical AS
Runi Johansen
Telefon: +47 971 45 860
E-post:avtaleforvaltning.no@bbraun.com

Becton Dickinson Norway AS
Helle Klæboe
Telefon: +47 918 14 815 
E-post: helle.klaeboe@bd.com

Codan Norge AS
Børge Leskiewicz-Sæthran 
Telefon: +47 922 36 353
E-post: bls@codan.no

OneMed AS
Trond Ole Molden
Telefon: +47 452 05 980
E-post: trond.ole.molden@onemed.com

Mediq Norge AS
Anbudsavdelingen
Telefon: 670 24 300​
E-post: anbud.no@mediq.com

Avtalen er delt inn i sytten delkontrakter med hver sine leverandører (Leverandør/avtalenummer):
 
Delkontrakt 1 - Arteriekanyler m/sikkerhetsanordning
 • Codan Norge AS / 10740203
Delkontrakt 2 - Arteriekanyler u/sikkerhetsanordning:
 • Becton Dickinson Norway AS / 10740502
Delkontrakt 3 - Opptrekksstrå: 
 • B. Braun Medical AS / 10740501
Delkontrakt 4 - Insulinsprøyter m/sikkerhetsanordning:
 • Mediq AS / 10740505
Delkontrakt 5 - Kanyler:
 • Becton Dickinson Norway AS / 10740502
Delkontrakt 6 - Kanyler Opptrekk (Blunt):
 • Becton Dickinson Norway AS / 10740502
Delkontrakt 7 - Opptrekksspike til hetteglass:
 • B. Braun Medical AS / 10740501
Delkontrakt 8 - Opptrekksspike til I.V. pose:
 • Codan Norge AS / 10740503
Delkontrakt 9 - Kanyler Overføring (spike-spike):
 • OneMed AS / 10740504
Delkontrakt 10 - Sprøyte m/Saltvann Steril-Steril:
 • Codan Norge AS / 10740503
Delkontrakt 11 - Sprøyte m/Saltvann Steril-Ren:
 • Becton Dickinson Norway AS / 10740502
Delkontrakt 12 - Sprøyter Luer-Slip:
 • B. Braun Medical AS / 10740501
Delkontrakt 13 - Sprøyter Luer-lock:
 • Mediq AS / 10740505
Delkontrakt 14 - Sprøyter Luer-lock UV-beskyttet:
 • Becton Dickinson Norway AS / 10740502
Delkontrakt 15 - Sprøyter kateter-tip:
 • Becton Dickinson Norway AS / 10740502
Delkontrakt 16 - Sprøyter Luer-lock til Infusjonspumper
 • 1. prioritet: Becton Dickinson Norway AS / 10740502
 • 2. prioritet: B. Braun Medical AS / 10740501
 • 3. prioritet: OneMed AS / 10740504
Delkontrakt 17 - Sprøyter m/sikkerhetsanordning u/kanyle
 • Mediq AS / 10740505

Prosjektleder

avtaleforvalter

For delkontrakt 16 – Sprøyter Luer-lock til Infusjonspumper er det parallelle rammeavtaler med tre leverandører i prioritert rekkefølge.  

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)


Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 02.12.2022