logo Sykehusinnkjøp

Sterilforsyning forbruksmateriell og steriliseringscontainere med tilbehør

Avtalen gjelder fra 15. april 2023 til 14. april 2025. Den kan forlenges med 2 år.

Avtalen gjelder levering av forbruksmateriell til sterilforsyning og steriliseringscontainere med tilbehør.

Kontaktinformasjon til leverandører:

ASP Norge AS
Katariina Halh
Telefon: +47 661 03 148
E-post nordics.tenders@asp.com

B Braun Medical AS
Runi Johansen
Telefon: 971 45 860
E-post avtaleforvaltning.no@bbraun.com

Codan Norge AS
Svenn Roger Tufteland
Telefon: 922 36 351
E-post srt@codan.no

Ecomed Helseprodukter AS
Hanne Greibrokk
Telefon: 67 13 70 00
E-post hanne.greibrokk@ecomed.no

Endomed AS
Trygve Gammelsæter
Telefon: 23 17 24 00
E-post endomed@endomed.no

Getinge Norge AS
Katarzyna Porebska
Telefon: 23 03 52 00
E-post katarzyna.porebska@getinge.com

Jacomedic AS
Lars Erik Stensvehagen
Telefon: 977 23 950
E-post lars.erik@modulnordic.no

Kebomed AS
Bjarte I. Olsen
Telefon: 559 87 700
E-post bjol@kebomed.no

Mediplast AS
Marit Vee Akselsen
Telefon: 32 88 11 00
E-post marit.vee.akselsen@mediplast.com

Medon Scandinavia AS
Alison Nøland
Telefon: 917 90 396
E-post: anoeland@medonscandinavia.com / info@medonscandinavia.com

Vingmed AS
Henriette Tomassen
Telefon: 99 23 39 20
E-post henriette.tomassen@vingmed-as.no

Deltilbud / Leverandør / Avtalenummer:

1. Steriliseringsark (cellulosebasert, begge ark) / Codan Norge AS / 10810303

2. Steriliseringsark kombipapir / Codan Norge AS / 10810303

3. Steriligseringsark oljebasert (SMS) / Codan Norge AS / 10810303

4. Steriliseringsark oljebasert, sammensveiset (SMS) / Mediplast AS / 10810309

5. Innleggspapir (trayliner), høy absorbasjonsevne / Mediplast / 10810309

6. Steriliserings-, -poser, -ruller til plasmasterilisering / Codan Norge AS / 10810303

7. Steriliseringsposer, -ruller for dampsterilisering / Codan Norge AS / 10810303

8. Instrumentbeskyttere for dampsterilisering / Mediplast AS / 10810309

9. Instrumentrengjøring børster og piperensere / Medon Scandinavia AS / 10810310

10. Merkepenn / Codan Norge AS / 10810303

11. Etikett-merkemaskin ("prismerker") med etiketter / Medon Scandinavia AS / 10810310

12. Merking av instrumenter og brikker, tape, lapper / Ecomed Helseprodukter AS / 10810304

13. Plasthette/-overtrekk til åpen vogn / Getinge Norge AS / 10810306

14. Tørkekluter, engangskluter for autoklaver og instrumenter / Endomed AS /  10810305

15. Steriliseringstape for dampsterilisering / Vingmed AS / 10810311

16. Steriliseringstape for plasmasterilisering / ASP Norge AS / 10810301

17. Fuktighetsbevarende poser / Modul Nordic AS / 10810307

18. Rengjørings- og rensemiddel av kirurgiske instrumenter og medisinsk utstyr / Ecomed Helseprodukter AS / 10810304

For delkontrakt 19 og 20 er det parallelle rammeavtaler med leverandører i følgende rangerte rekkefølge:

19. Steriliseringscontainere for dampsterilisering, tilbehør

 1. Mediplast AS / 10810309
 2. Kebomed AS - T1 (Microstop) / 10810308
 3. B Braun Medical AS (BASIS) - T2 / 10810302
 4. B Braun Medical AS (PRIMELINE) - T3 / 10810302

20. Rengjøringstester til vaskedekontaminator for kirurgiske instrumenter og medisinsk utstyr

 1. Getinge Norge AS / 10810306
 2. Ecomed Helseprodukter AS / 10810304
 3. Medon Scandinavia AS / 10810310

21. Hulromstest / Medon Scandinavia AS / 10810310

22. Tester Bowie&Dick for daglig bruk / Getinge Norge AS / 10810306

23. Steriliseringstester for dampsterilisering (prosess challenge device) / Ecomed Helseprodukter AS / 10810304

24. Permanent merking av kirurgiske instrumenter og medisinsk utstyr / Ecomed Helseprodukter AS / 10810304

Bowie&Dick simuleringstester / Modul Nordic AS / 10810314 
Denne avtalen varer fra 1. september 2023 til 31. august 2025. Avtalen kan forlenges ytterligere med to år.

Ragnhild Melleby Aslaksen

ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
prosjektleder anskaffelser
assisterende prosjektleder

Avtaleforvalter

  2.1 Avrop delkontrakt 19 og 20 
  Avrop på denne rammeavtalen vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som  
  nummer 1. 

  2.2 Unntak fra hovedregel om avrop 

  Unntak fra punkt 2.1 kan gjøres i følgende tilfeller:  

  • Dersom det skal foretas suppleringskjøp til eksisterende containere som er avhengig av infrastruktur tilpasset et bestemt system. I slike tilfeller skal avrop skje hos den høyest rangerte leverandøren som kan levere i henhold til unntaket.  
  • Dersom det skal foretas test av rengjøringsresultat som skal avdekke andre forhold i rengjøringsprosessen enn det første prioritets leverandørs test kan utføre.  

  Avrop skal alltid skje hos den høyest rangerte leverandøren som kan levere i henhold til det aktuelle unntaket ovenfor. 

  For Delkontrakt 19 Steriliseringscontainere for dampsterilisering, tilbehør er følgende leverandører er tildelt parallell rammeavtale i angitt rangert rekkefølge:

  1. Mediplast AS 
  2. Kebomed AS - T1 
  3. B Braun Medical AS - T2 
  4. B Braun Medical AS - T3 

  For Delkontrakt 20 Rengjøringstester til vaskedekontaminator for kirurgiske instrumenter og medisinsk utstyr er følgende leverandører er tildelt parallell rammeavtale i angitt rangert rekkefølge:

  1. Getinge Norge AS 
  2.Ecomed Helseprodukter AS 
  3. Medon Scandinavia 

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.
  Sist oppdatert 28.05.2024