logo Sykehusinnkjøp

Sterilforsyning, maskinavhengig rengjøringsmiddel

Avtalen gjelder fra 15. april 2023 til 14. april 2025. Den kan forlenges med 2 år.

Avtalen gjelder levering av sterilforsyning, maskinavhengig rengjøringsmiddel.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Miele A/S
Rita Larsen
Telefon: +47 988 02 776
E-post salg.professional@miele.no

Medon Scandinavia AS
Alison Nøland
Telefon: +47 917 90 396
E-post info@medonscandinavia.com

Avtalen er delt inn i to delkontrakter med hver sine leverandører:

Delkontrakt 1 - Maskinavhengig rengjøringsmidler NEODISHER
Miele A/S  -  Avtalenr.: 10810313

Delkontrakt 2 - Maskinavhengig rengjøringsmidler
Medon Scandinavia  -  Avtalenr.: 10810312

Ragnhild Melleby Aslaksen

ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
prosjektleder anskaffelser

Avtaleforvalter

  Denne avtalen har ingen spesielle avropsmekanismer.  

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Brukere kan ta kontakt med sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Det er også mulig å be om tilgang til mappe for sensitiv informasjon ved å sende forespørsel til e-post konsulenter@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post konsulenter@sykehusinnkjop.no

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 26.06.2024