logo Sykehusinnkjøp

Storkjøkkenutstyr

Avtalen gjelder for perioden 1. mars 2022 til 29. februar 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalene er forlenger til og med 28. februar 2025.

Avtalen gjelder levering av storkjøkkenutstyr og hvitevarer.

Leverandører på avtale gjeldende fra 01.03.2022:

Delområde 1 Storkjøkkenutstyr
1. Electrolux Professional AS (v/Storkjøkkensenter kjeden)

Delområde 2 Kuldeutstyr
1. Electrolux Professional AS (v/Storkjøkkensenter kjeden)

Delområde 3 Pakkemaskiner
1. Empakk AS​​

Kontaktinformasjon leverandører:

Electrolux Professional AS
Avtaleeier: Knut Johannesen (Head of Sales Food Electrolux), +47 416 51 313, knut.johannessen@electroluxprofessional.com

Avtaleforvaltning: Fred Atle Steen-Hansen (Daglig leder Storkjøkkensenteret), +47 478 81 007, fred.atle@storkjokkensenteret.no

Opplæring: Christen Stray (KAM Electrolux), +47 996 98 817, christen.stray@electrolux.no


Empakk AS

Kjell-Håvard Liane (Daglig leder), +47 905 25 045,
kjell@empakk.no

Nettside: www.empakk.noDelområde 1 Storkjøkkenutstyr
Omfatter kombidampere, oppvaskmaskiner, koketopper, grønnsakskuttere, isbitmaskiner med videre.

Delområde 2 Kuldeutstyr
Omfatter i hovedsak kjøleskap, fryseskap og isbitmaskiner.

Delområde 3 Pakkemaskiner
Omfatter i hovedsak vakuumpakkemaskiner.

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen, kontaktes innkjøpsleder i ditt HF eller Sykehusinnkjøp sin prosjektleder/avtaleforvalter:

Prosjektleder

avtaleforvalter
​​​

Avtalesortimentet er kun de varene som fremgår av prislisten på rammeavtalen, og eventuelle produktvarianter med tilsvarende pris og kvalitet som avtalesortimentet. 

Det er etablert en dynamisk innkjøpsordning som supplement til rammeavtalen. Dersom avtalesortimentet ikke dekker behovet skal behovet dekkes ved å gjennomføre egne anskaffelser for dette, enten gjennom konkurranser på den etablerte dynamiske innkjøpsordningen eller ved å gjennomføre egne anskaffelser i henhold til anskaffelsesregelverket.

Avtalen og den dynamiske innkjøpsordningen gjelder levering av storkjøkkenutstyr, kjøl- og kuldeutstyr og pakkemaskiner

Merk følgende fra rammeavtalen:

Kundene forbeholder seg retten til ikke å anvende rammeavtalen ved større storkjøkkenutstyrsleveranser, der samlet kostnadsramme er over terskelbeløp basert på Leverandørens priser. Dersom rammeavtalen ikke benyttes, vil leveransen konkurranseutsettes i henhold til anskaffelsesregelverket. Samlet kostnadsramme settes til 1.300.000.- for hele avtaleområdet og iht understående for delområdene:

1. Storkjøkkenutstyr: NOK 700.000,-

2. Kjøl- og kuldeutstyr: NOK 400.000,-

3. Pakkemaskiner: NOK 200.000,-​

Ta kontakt med Sykehusinnkjøp for mer informasjon.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 26.06.2024