Hopp til innhold
logo

Tolketjenester - akutt

Ny nasjonal avtale gjeldende fra 1. mai 2023 til 30. april 2025, med mulighet for forlengelse i inntil 2 år.

Akutt tolkebehov: Omfatter tolk til AMK sentraler, fødeavdelinger, ambulanse, akuttmottak og andre avdelinger på sykehusene som har akutt tolkebehov.

Rask tilgang på tolk:  Innen 3 minutter for AMK/ambulanse. Dette er tiden det skal ta fra AMK kontakter tolkeformidler til tolk er tilgjengelig på telefon.  

Innen 20 minutter for fødeavdelinger, akuttmottak og andre avdelinger på sykehusene. Dette er tiden det skal ta fra bestiller kontakter tolkeformidler til tolk er tilgjengelig på telefon. 

Minimumskostnad: 1 time

senior prosjektleder anskaffelser
avtaleforvalter

Bestilling skal inneholde:
•    Bestillingsnummer/AMIS-nummer
•    Navn på bestillende enhet/ kontaktperson for bestillingen
•    Kundenummer/Kostnadssted
•    Språk

Dersom ikke annet er oppgitt i bestillingen plikter leverandøren, så langt det er mulig, å tilby tolk i kategoriene A-E jf. Nasjonalt tolkeregister.


•    Kategori A: Statsautorisasjon og bachelorgrad
•    Kategori B: Bachelorgrad eller statsautorisasjon og grunnemne (30 sp)
•    Kategori C: Statsautorisasjon
•    Kategori D: Grunnemne (30 sp)
•    Kategori E: Tospråktesten og kurs (TAO) eller Translatør/fagoversetter og kurs (TAO)

Det er inngått avtale med Tolkenett AS.

Kontaktperson Terje Gjøsæter, terje@tolkenett.no 

Sist oppdatert 19.04.2023
Fant du det du lette etter?