logo Sykehusinnkjøp

Tolketjenester - fremmøtetolk og fjerntolk

Nasjonale avtaler gjeldende fra 1.oktober 2021 til 28. februar 2025.

Fremmøte og fjerntolk:  Det er inngått parallelle rammeavtaler med 2 leverandører per deltilbud hvor avrop vil skje i henhold til prioritert rekkefølge. 

Hasteoppdrag skal gjennomføres samme dag eller dagen etter bestilling. ​Ved hasteoppdrag tar leverandøren ett honorar på kr. 100,- per oppdrag.

Planlagte oppdrag oppdrag som ikke er hasteoppdrag.

Kundene har ulik tiltredelsesdato. Se vedlegg «Kunder tiltredelse».

Kontaktinformasjon til leverandører:

Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS
Arash Shahkarami
Telefon: +47 965 07 279
E-post: arash@salita.no

Tolkenett AS
Terje Gjøsæter
Telefon: +47 902 46 000
E-post: terje@tolkenett.no

Noricom Nord AS
Øyvind Rognan
Telefon: 755 42 200
E-post: oyvind@noricom.no

Følgende leverandører er tildelt kontrakt i prioritert rekkefølge:

 1. Tolkenett AS

 2. Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

Følgende leverandører er tildelt kontrakt i prioritert rekkefølge:

 1. Tolkenett AS

 2. Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

Følgende leverandører er tildelt kontrakt i prioritert rekkefølge:

 1. Tolkenett AS

 2. Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

Følgende leverandører er tildelt kontrakt i prioritert rekkefølge:

 1. ​Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

 2. Noricom Nord AS

senior prosjektleder anskaffelser
avtaleforvalter

  Fjerntolk og fremmøtetolk

  Ved kjøp av tolketjenester skal bestillinger gjøres hos den leverandør som er rangert som nr. 1. Leverandører som er rangert som nr. 2 tildeles oppdrag, dersom leverandør nr. 1 ikke kan levere helt eller delvis - iht. Kundens forespørsel.

  Bestillinger skal primært sendes via bestillingsportalene til leverandøren. Ved haste oppdrag som skal gjennomføres samme dag eller dagen etterpå kan bestillinger også foretas per telefon. 

  Salita Tolke- og translatørtjenester AS:


  Bestillingsportal: Portal.salita.no​
  Hasteoppdrag tlf: 04523

  Tolkenett AS:​

  Bestillingsportal: Tolkenett.net
  Hasteoppdrag tlf: 22 99 32 99

  Noricom Nord AS: 

  Bestillingsportal: Noricomordre.no
  Hasteoppdrag tlf: 815 35 500 

  ​Under nedtrekksmeny "Dokumenter" finnes rutiner for bestilling.

  Avtalespesialister som har driftsavtale med de regionale helseforetakene, og som får driftstilskudd fra staten for oppdrag utført på vegne av spesialisthelsetjenesten kan benytte avtalen. Dette inkluderer blant annet leger og psykologer. Avtalespesialistene vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker, og opererer etter henvisning fra fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.

  For en oversikt over avtalespesialistene, se de regionale helseforetakenes hjemmesider. Her ligger det til enhver tid oppdaterte lister over hvem som har driftsavtale med det enkelte regionale helseforetak.

  For Sør-Øst skal faktura for tolketjenester avtalespesialistene benytter sendes til RHF’et. Leverandørene skal benytte EHF faktura.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 19.02.2024