Hopp til innhold
logo

Tolketjenester - fremmøtetolk og fjerntolk

Nye nasjonale avtaler gjeldende fra 1.oktober 2021 til 30.september 2024 med mulighet for forlengelse i ett år.

Fremmøte og fjerntolk:  Det er inngått parallelle rammeavtaler med 2 leverandører per deltilbud hvor avrop vil skje i henhold til prioritert rekkefølge. 

Hasteoppdrag skal gjennomføres samme dag eller dagen etter bestilling. ​Ved hasteoppdrag tar leverandøren ett honorar på kr. 100,- per oppdrag.

Planlagte oppdrag oppdrag som ikke er hasteoppdrag.

Kundene har ulik tiltredelsesdato. Se vedlegg «Kunder tiltredelse».

Følgende leverandører er tildelt kontrakt i prioritert rekkefølge:

  1. Tolkenett AS

  2. Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

Følgende leverandører er tildelt kontrakt i prioritert rekkefølge:

  1. Tolkenett AS

  2. Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

Følgende leverandører er tildelt kontrakt i prioritert rekkefølge:

  1. Tolkenett AS

  2. Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

Følgende leverandører er tildelt kontrakt i prioritert rekkefølge:

  1. ​Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

  2. Noricom Nord AS

senior prosjektleder anskaffelser
avtaleforvalter

Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS: Arash ShahkaramiE-post: arash@salita.no

Tolkenett AS: Terje Gjøsæter. E-post: terje@tolkenett.no

Noricom Nord AS: Signe Marie LisethE-post: sml@noricom.no

Fjerntolk og fremmøtetolk

Ved kjøp av tolketjenester skal bestillinger gjøres hos den leverandør som er rangert som nr. 1. Leverandører som er rangert som nr. 2 tildeles oppdrag, dersom leverandør nr. 1 ikke kan levere helt eller delvis - iht. Kundens forespørsel.

Bestillinger skal primært sendes via bestillingsportalene til leverandøren. Ved haste oppdrag som skal gjennomføres samme dag eller dagen etterpå kan bestillinger også foretas per telefon. 

Salita Tolke- og translatørtjenester AS:


Bestillingsportal: Portal.salita.no​
Hasteoppdrag tlf: 04523

Tolkenett AS:​

Bestillingsportal: Tolkenett.net
Hasteoppdrag tlf: 22 99 32 99

Noricom Nord AS: 

Bestillingsportal: Noricomordre.no
Hasteoppdrag tlf: 815 35 500 

​Under nedtrekksmeny "Dokumenter" finnes rutiner for bestilling.

Avtalespesialister som har driftsavtale med de regionale helseforetakene, og som får driftstilskudd fra staten for oppdrag utført på vegne av spesialisthelsetjenesten kan benytte avtalen. Dette inkluderer blant annet leger og psykologer. Avtalespesialistene vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker, og opererer etter henvisning fra fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.

For en oversikt over avtalespesialistene, se de regionale helseforetakenes hjemmesider. Her ligger det til enhver tid oppdaterte lister over hvem som har driftsavtale med det enkelte regionale helseforetak.

For Sør-Øst skal faktura for tolketjenester avtalespesialistene benytter sendes til RHF’et. Leverandørene skal benytte EHF faktura.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 12.01.2023
Fant du det du lette etter?