logo Sykehusinnkjøp

Undersøkelseshansker

Avtalen gjelder fra 1. mai 2023 til 30. april 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter latexhansker, latexhansker ekstra beskyttende, nitrilhansker, nitrilhansker ekstra beskyttende og akseleratorfrie hansker. 

Kontaktinformasjon til leverandører:

Abena Norge AS
Avtalenummer: 10830301
Kontaktperson: Trine Bergh
Telefon: 22 80 43 10
E-post: trbe@abena.no

DMedical AS
Avtalenummer: 10830302
Kontaktperson: Bent Herman Christiansen
Telefon: 480 09 701
e-post: bent.herman@dmedical.no

OneMed AS
Avtalenummer: 10830303
Kontaktperson: Trond Ole Molden
Telefon: +47 452 05 980
e-post: trond.ole.molden@onemed.com

Avtalen er delt inn i syv delkontrakter med hver sine leverandører:
 
Deltilbud 1 - Undersøkelseshansker Latex – kort og lang
Leverandør: Abena Norge AS
 
Deltilbud 2 - Undersøkelseshansker Latex ekstra beskyttelse – lang
Hanskene er godt egnet til håndtering av kjemikalier og cytostatika, generell bruk i laboratorier og i ambulanser.
Leverandør: DMedical AS
 
Deltilbud 3 - Undersøkelseshansker Nitril – kort
Leverandør: Abena Norge AS
 
Deltilbud 4 - Undersøkelseshansker Nitril - lang
Leverandør: OneMed AS
 
Deltilbud 5 - Undersøkelseshansker Nitril ekstra beskyttelse - lang
Hanskene er godt egnet til håndtering av kjemikalier og cytostatika, generell bruk i laboratorier og i ambulanser.
Leverandør: Abena Norge AS
 
Deltilbud 6 - Undersøkelseshansker Akseleratorfri - kort
​Hanskene kan brukes av personer med nitril kontaktallergi.
Leverandør: Abena Norge AS

Deltilbud 7 - Undersøkelseshansker Akseleratorfri - lang
Hanskene kan brukes av personer med nitril kontaktallergi.
Leverandør: Abena Norge AS

prosjektleder
avtaleforvalter


  Denne avtalen har ingen spesielle avropsmekanismer.
  For bestilling av produkter på denne avtalen benyttes gjeldene bestillingssystem og rutine ved aktuelt helseforetak i regionen.

   

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.
  Sist oppdatert 28.05.2024