logo Sykehusinnkjøp

Ventilasjonsfilter

Avtalen gjelder fra 01. juni 2023 til 31. mai 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder levering av ventilasjonsfilter. Valgt leverandør tilbyr ventilasjonsfilter, og skal i tillegg bistå med rådgivning om ventilasjonsteknikk og filterteknologi for at sykehusmiljø skal kunne oppnå en optimal, faglig, klinisk og teknisk drift.

Kontaktinformasjon til leverandører:

GK Norge AS
Tore Eidissen
Telefon: 906 40 009
E-post: tore.eidissen@gk.no

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen kontaktes innkjøpsleder i ditt HF, eller Sykehusinnkjøp sin prosjektleder:​

prosjektleder anskaffelser

Avtaleforvalter

  Kunden skal, i samarbeid med Leverandøren, utarbeide bestillingsrutiner som ivaretar hensynet til begge parter. Dersom leveranse ikke kan utføres i henhold til bestillingen, skal Leverandøren informere Kunden om dette uten ugrunnet opphold etter mottak av bestilling. Leverandøren forplikter seg til elektronisk samhandling med de virksomheter som er tilsluttet Avtalen for å håndtere bestillinger under Avtalen i henhold til avtale om elektronisk samhandling og Logistikkbetingelser.
   

  Det er kun hovedsortimentet som ligger i Innkjøpsportalen. Det er fast rabatt på veiledende pris gjeldende for det øvrige sortimentet.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 28.06.2022