logo Sykehusinnkjøp

Vikartjenester - sykepleiertjenester

Avtalene gjelder fra 1. oktober 2023 til 30. september 2025, med mulighet for forlengelse i inntil 2 år.

Avtalen gjelder innleie av vikarer helsepersonell til helseforetakene innen sykepleiertjenester, som omfatter flere faggrupper med egne tildelinger innen sykepleier, spesialsykepleier intensiv og operasjon, andre spesialsykepleier øvrige (herunder anestesi, pediatri, psykiatri samt sykepleiere med spesialkompetanse innen dialyse/nyresykdom) og jordmor.

Valg av leverandør bestemmes av hvilken prioritet leverandøren har i gjeldende rammeavtale. Bestiller påser at tilbudt vikar er i henhold til forespørsel. Av de leverandører som oppfyller kravene i forespørsel skal den leverandør som høyest prioritert få oppdraget.

Avtaleleverandører fra 1. oktober 2023:

Leverandør Kontakt-person  E-post
 Almia AS Daniel Eklöf Daniel@almia.no;
Carelink A/S  Søren Lybye sly@carelink.dk;
Dedicare AS Jan Sterk jan@dedicare.no; 
Ecura Care AS Petter Nyhagen petter.nyhagen@ecura.no; 
Helsebemanning AS Elisabeth Möller elisabeth@helsebemanning.se;
Legeformidling AS Atle Aune atle@legeformidling.no; 
LäkarLeasing Sverige AB Gustav Zetterholm   gustav.zetterholm@lakarleasing.se; 
Nurse Partner Norge AS Malin Ernestrand malin.ernestrand@nursepartner.se
Powercare AS Lisbet Sejer lisbeth@powercare.dk;
Randstad Care AS Lars E. Jacobsen lars.jacobsen@randstad.no;
RentalCare Norge AS Max Jungnelius max.jungnelius@rental-care.no; 
Sverek AS Lasse Kirkeberg lasse.kirkeberg@sverek.no;
Vacant Helse AS Kent Inge Bøckmann-Eldevik eldevik@vacant.no; 
Viva Bemanning AS Mikael Bolin mikael.bolin@vivabemanning.se; 
WorkNorway Group AS Mattias Eriksson mattias.eriksson@worknorway.se; 

 

Sykepleier - Helse Nord RHF
1.       Ecura Care AS
2.       Nurse Partner Norge AS
3.       Dedicare AS
4.       LäkarLeasing Sverige AB
5.       Viva Bemanning           

Spesialsykepleier intensiv og operasjonssykepleier - Helse Nord RHF
1.       Helsebemanning AS
2.       Ecura Care AS
3.       Nurse Partner Norge AS
4.       LäkarLeasing Sverige AB
5.       Dedicare AS
6.       Worknorway Group AS
7.       Randstad Care AS
8.       Powercare A/S 

Spesialsykepleier øvrige - Helse Nord RHF
1.       Helsebemanning AS
2.       Ecura Care AS
3.       Vacant Helse AS
4.       LäkarLeasing Sverige AB
5.       Dedicare AS
6.       Nurse Partner Norge AS
7.       Sverek AB
8.       Randstad Care AS           

Jordmor- Helse Nord RHF
1.       Almia
2.       Dedicare AS
3.       Randstad Care AS
4.       Powercare A/S 

Sykepleier - Helse Midt-Norge RHF    
1.    Ecura Care AS    
2.    Nurse Partner Norge AS    
3.    Almia     
4.    Dedicare AS    
5.    LäkarLeasing Sverige AB    

Spesialsykepleier intensiv og operasjonssykepleier - Helse Midt-Norge RHF    
1.    Ecura Care AS    
2.    Nurse Partner Norge AS    
3.    LäkarLeasing Sverige AB    
4.    Dedicare AS    
5.    Randstad Care AS    
6.    Powercare A/S    

Spesialsykepleier øvrige - Helse Midt-Norge RHF    
1.    Almia     
2.    Viva Bemanning    
3.    Ecura Care AS    
4.    LäkarLeasing Sverige AB    
5.    Dedicare AS    

Jordmor- Helse Midt-Norge RHF    
1.    Almia     
2.    Dedicare AS    
3.    Randstad Care AS    
4.    Powercare A/S    

Sykepleier - Helse Vest RHF    
1.    Ecura Care AS    
2.    Nurse Partner Norge AS    
3.    Almia     
4.    Dedicare AS    
5.    LäkarLeasing Sverige AB    

Spesialsykepleier intensiv og operasjonssykepleier - Helse Vest RHF    
1.    Ecura Care AS    
2.    Nurse Partner Norge AS    
3.    LäkarLeasing Sverige AB    
4.    Dedicare AS    
5.    Randstad Care AS    
6.    Powercare A/S    

Spesialsykepleier øvrige - Helse Vest RHF    
1.    Almia     
2.    Viva Bemanning    
3.    Ecura Care AS    
4.    LäkarLeasing Sverige AB    
5.    Dedicare AS    
6.    Nurse Partner Norge AS    

Jordmor- Helse Vest RHF    
1.    Nurse Partner Norge AS    
2.    Dedicare AS    
3.    Randstad Care AS    
4.    Powercare A/S    
5.    Carelink A/S     

Sykepleier - Oslo Universitetssykehus HF i Helse Sør-Øst RHF    
1.    Ecura Care AS    
2.    Nurse Partner Norge AS    
3.    Dedicare AS    
4.    LäkarLeasing Sverige AB    

Spesialsykepleier intensiv og operasjonssykepleier - Oslo Universitetssykehus HF i Helse Sør-Øst RHF    
1.    Helsebemanning AS    
2.    Almia     
3.    Ecura Care AS    
4.    Nurse Partner Norge AS    
5.    LäkarLeasing Sverige AB    
6.    Dedicare AS    
7.    Randstad Care AS    
8.    Powercare A/S    

Spesialsykepleier øvrige - Oslo Universitetssykehus HF i Helse Sør-Øst RHF    
1.    Helsebemanning AS    
2.    Viva Bemanning    
3.    Ecura Care AS    
4.    RentalCare Norge AS    
5.    LäkarLeasing Sverige AB    
6.    Dedicare AS    
7.    Nurse Partner Norge AS    
8.    Randstad Care AS    

Jordmor- Oslo Universitetssykehus HF i Helse Sør-Øst RHF    
1.    Dedicare AS    
2.    Randstad Care AS    
3.    Powercare A/S    

Sykepleier – Øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst RHF    
1.    Ecura Care AS    
2.    Nurse Partner Norge AS    
3.    Almia     
4.    Dedicare AS    
5.    Randstad Care AS    

Spesialsykepleier intensiv og operasjonssykepleier - Øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst RHF    
1.    Helsebemanning AS    
2.    Ecura Care AS    
3.    RentalCare Norge AS    
4.    Nurse Partner Norge AS    
5.    Vacant Helse AS    
6.    LäkarLeasing Sverige AB    
7.    Dedicare AS    
8.    Legeformidling AS    

Spesialsykepleier øvrige - Øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst RHF    
1.    Helsebemanning AS    
2.    Viva Bemanning    
3.    Ecura Care AS    
4.    RentalCare Norge AS    
5.    LäkarLeasing Sverige AB    
6.    Dedicare AS    
7.    Nurse Partner Norge AS    
8.    Randstad Care AS    

Jordmor – Øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst RHF    
1    Nurse Partner Norge AS    
2    Ecura Care AS    
3    Dedicare AS    
4    Randstad Care AS    
5    Powercare A/S    

prosjektleder

prosjektleder

avtaleforvalter

  Det generes en epost til samtidlige leverandører på valgt avtaleområde fra kontaktskjema. Eposten sendes sammen med oppdragsbeskrivelse til alle leverandørene samtidig. Se forøvrig mer beskrivelse i "veileder for bestillere" som ligger under nedtrekksmeny Dokumenter.

  Kontaktskjema sykepleiertjenester - gjelder fra 01.10.2023.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

   

  Avvik sendes til epost avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

  Andre henvendelser bes sendt til beredskap.vikar@sykehusinnkjop.no.​​

  Sist oppdatert 26.06.2024