logo Sykehusinnkjøp

Vikartjenester - legespesialister

Avtalene gjelder fra 15. mars 2021 til 30. september 2024.

Avtalen gjelder innleie av vikarer i legespesialisttjenesten til helseforetakene. Disse omfatter egne tildelinger innen faggruppene psykiatri, radiologi, anestesiologi, nevrologi m.m. og øvrige legespesialister. Avtalen er delt opp i 20 deltilbud.

 

Agila Doctor AB Michael Blomberg michael.blomberg@agila.se;
Agito Norge AS Erik Hellgren erik.hellgren@agito.org; 
Bonliva AB Nicole Kuba Nicole.kuba@bonliva.se; 
Carelink A/S  Søren Lybye,  sly@carelink.dk;
Dedicare Doctor AS Marianne Halten marianne.halten@dedicare.no;  
Helsebemanning AS Elisabeth Möller elisabeth@helsebemanning.se;
Legeformidling AS Nina Bjerke Aune nina@legeformidling.no; 
Läkarjouren AS Anna Rutfors Anna.rutfors@lakarjouren.se; 
LäkarLeasing Sverige AB Gustav Zetterholm  gustav.zetterholm@legeleasing.no;
Oy Doratone AB Ola Öfverström ola.ofverstrom@doratone.com;
Randstad Care AS Lars E. Jacobsen lars.jacobsen@randstad.no;
Sverek AB Frida Larsson frida.larsson@sverek.se;
Transmedica AS Kate Marie Frogner kfr@transmedica.dk;
Vårdbemanning Sverige AB Emma Antonsson kontakt@vbsverige.se;

Rangering av leverandører:​

Psykiatri 
1. Agila Doctor AB
2. Läkarjouren AS
3. Sverek AB
4. Randstad Care AS
5. Legeformidling AS
6. Dedicare Doctor AS
7. Bonliva AB
8. Transmedica A/S
9. Helsebemanning AS
10. Vårdbemanning Sverige AB

Radiologi 
1. Läkarjouren AS
2. Agila Doctor AB
3. Sverek AB
4. Randstad Care AS
5. Legeformidling AS
6. Bonliva AB
7. Helsebemanning AS

Anestesiologi 
1. Läkarjouren AS
2. Sverek AB
3. Randstad Care AS
4. Transmedica A/S
5. Dedicare Doctor AS
6. Bonliva AB
7. Medflex Norden ApS
8. LäkarLeasing Sverige AB

Nevrologi mm. 
1. Läkarjouren AS
2. Agila Doctor AB
3. Randstad Care AS
4. Sverek AB
5. Bonliva AB
6. Dedicare Doctor AS
7. Transmedica A/S
8. LäkarLeasing Sverige AB

Øvrige legespesialiteter 
1. Läkarjouren AS
2. Sverek AB
3. Agila Doctor AB
4. Randstad Care AS
5. Transmedica A/S
6. Bonliva AB
7. Dedicare Doctor AS
8. Helsebemanning AS

Rangering av leverandører:

Psykiatri
1. Agila Doctor AB
2. Sverek AB
3. Läkarjouren AS
4. Randstad Care AS
5. Legeformidling AS
6. Bonliva AB
7. Transmedica A/S
8. Helsebemanning AS

Radiologi 
1. Randstad Care AS
2. Bonliva AB
3. Helsebemanning AS
4. Transmedica A/S
5. LäkarLeasing Sverige AB

Anestesiologi  
1. Läkarjouren AS
2. Randstad Care AS
3. Transmedica A/S
4. Medflex Norden ApS
5. LäkarLeasing Sverige AB

Nevrologi mm. 
1. Läkarjouren AS
2. Agila Doctor AB
3. Randstad Care AS
4. Bonliva AB
5. Transmedica A/S
6. LäkarLeasing Sverige AB

Øvrige legespesialiteter 
1. Läkarjouren AS
2. Randstad Care AS
3. Transmedica A/S
4. Bonliva AB
5. Medflex Norden ApS
6. LäkarLeasing Sverige AB

Rangering av leverandører:

Psykiatri 
1. Agila Doctor AB
2. Läkarjouren AS
3. Randstad Care AS
4. Bonliva AB
5. Helsebemanning AS
6. Transmedica A/S
7. Medflex Norden ApS
8. LäkarLeasing Sverige AB

Radiologi 
1. Läkarjouren AS
2. Randstad Care AS
3. Bonliva AB
4. Legeformidling AS
5. Helsebemanning AS
6. Transmedica A/S
7. Vårdbemanning Sverige AB
8. Agito Norge AS
9. LäkarLeasing Sverige AB

Anestesiologi 
1. Läkarjouren AS
2. Randstad Care AS
3. Transmedica A/S
4. Bonliva AB
5. Medflex Norden ApS
6. LäkarLeasing Sverige AB

Nevrologi mm. 
1. Läkarjouren AS
2. Agila Doctor AB
3. Randstad Care AS
4. Bonliva AB
5. Transmedica A/S
6. LäkarLeasing Sverige AB

Øvrige legespesialiteter 
1. Läkarjouren AS
2. Randstad Care AS
3. Transmedica A/S
4. Bonliva AB
5. Medflex Norden ApS
6. Helsebemanning AS

Rangering av leverandører:

Psykiatri 
1. Agila Doctor AB
2. Sverek AB
3. Läkarjouren AS
4. Randstad Care AS
5. Legeformidling AS
6. Bonliva AB
7. Dedicare Doctor AS
8. Transmedica A/S
9. Helsebemanning AS
10. Vårdbemanning Sverige AB

Radiologi 
1. Läkarjouren AS
2. Agila Doctor AB
3. Sverek AB
4. Randstad Care AS
5. Bonliva AB
6. Legeformidling AS
7. Oy Doratone Ab
8. Helsebemanning AS

Anestesiologi 
1. Läkarjouren AS
2. Sverek AB
3. Agila Doctor AB
4. Bonliva AB
5. Randstad Care AS
6. Transmedica A/S
7. Dedicare Doctor AS
8. LäkarLeasing Sverige AB​

Nevrologi mm. 
1. Läkarjouren AS
2. Agila Doctor AB
3. Randstad Care AS
4. Sverek AB
5. Bonliva AB

Øvrige legespesialiteter
1. Läkarjouren AS
2. Sverek AB
3. Agila Doctor AB
4. Randstad Care AS
5. Transmedica A/S
6. Bonliva AB
7. Dedicare Doctor AS
8. Helsebemanning AS

prosjektleder

prosjektleder

avtaleforvalter

  Det generes en epost til samtidlige leverandører på valgt avtaleområde fra kontaktskjema. Eposten sendes sammen med oppdragsbeskrivelse til alle leverandørene samtidig. Se forøvrig mer beskrivelse i "veileder for bestillere" som ligger under nedtrekksmeny Dokumenter.

  Kontaktskjema leger og annet helsepersonell 

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Avvik meldes på avvik.vikar@sykehusinnkjop.no

  Andre henvendelser bes sendt til beredskap.vikar@sykehusinnkjop.no.​

  Sist oppdatert 12.01.2023