logo
 • Ordsky diabetes-tematikk
  23. november 2023
  Nye kontraktar tildelt for insulinpumper og tilbehøyr

  Sjukehusinnkjøp har i november tildelt nye nasjonale kontraktar for høvesvis patchpumpe for insulin og frittståande vevsglukosemålar.

 • En gruppe mennesker som poserer for kameraet
  9. november 2023
  Fare for antibiotikamangel gjer at Noreg må ta grep

  Antibiotikum er blant det viktigaste legemiddelet i verda. Prisane på dei har derimot falle så mykje at tilgangen kan stå i fare. Noreg er blant landa som arbeider for å stoppa utviklinga.

 • Grafisk brukergrensesnitt, diagram
  25. oktober 2023
  Ny felles praksis for logistikk i alle helseregionene

  Helseregionene har i lengre tid hatt et ønske om å etablere en mer lik praksis for logistikken knyttet til avtaler, og har nå kommet frem til felles logistikkbetingelser.

Søk etter nyhetssak

  -1
  Side1av 13
  3