logo Sykehusinnkjøp

Endelig belønnes miljø og innovasjon

Fra andre halvår 2018 skal også miljøansvar være et kriterium i anskaffelse av legemidler.

Publisert 06.03.2018
Sist oppdatert 18.04.2018

Sykehusinnkjøp HF er nå i ferd med å utvikle nasjonale systemer for vurdering og oppfølging av krav til etikk og miljø i anskaffelser av legemidler, som sikrer ivaretakelse i hele leverandørkjeden. Dette skjer i tett samarbeid med legemiddelindustrien.

– I oppdragsdokumentet for 2017 står det at Sykehusinnkjøp skal lede dette arbeidet og da har det vært naturlig for oss å invitere leverandørsiden inn for å delta. Vi oppnår kun resultater ved å samarbeide, og jeg berømmer det gode samarbeidet vi har hatt i denne prosessen, sier kvalitetsleder Laila Pagh-Skov i divisjon legemidler.

Les hele saken hos LMI.no.