logo Sykehusinnkjøp

Oppstart av LAR-avtalen skjer 1. februar 2019

Avtalen skulle egentlig trådt i kraft i oktober, men oppstarten utsettes. 

Publisert 07.09.2018
Sist oppdatert 31.08.2020

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, har gjennomført et anbud på LAR-legemidler. Dette er første gang et slikt anbud gjennomføres, og første del av avtalen skulle egentlig tre i kraft 1. oktober. Men det er nå tatt en beslutning om at hele avtalen trer i kraft samtidig 1. februar 2019.

Grunnen til utsettelsen er noen praktiske utfordringer med resepthåndtering i apotek og distribusjon, som må løses.

Selv om vi helst skulle ønske at avtalen trådte i kraft som planlagt 1. oktober, gir forsinkelsen fire måneder ekstra tid til å planlegge implementering av den nye LAR-avtalen. Denne tiden vil vi nå bruke på å forberede fastlegene, og til å gi god informasjon ut til brukere om hva som skal skje, samt ha en tett dialog med apotek så de har riktige produkter på lager.