logo Sykehusinnkjøp

Samarbeider for at frittstående hoteller og mindre hotellsammenslutninger også skal få «stille til start»

Sykehusinnkjøp HF, NHO og hotellbransjen er nå i full gang med å nå et felles mål: Flere hotellaktører skal få delta i statlige hotellanbud.

Publisert 08.06.2018
Sist oppdatert 28.12.2022
Portrett av seks representanter fra Sykehusinnkjøp, NHO og hotellbransjen.

​Engasjementet var upåklagelig på møtet som den 6. juni i år fant sted på Næringslivets hus, rett ved Frognerparken i Oslo.

Her møttes representanter fra NHO, NHO Reiseliv, Sykehusinnkjøp HF, Statens Innkjøpssenter og Direktoratet for forvaltning og IKT, og et knippe ledere fra hotelbransjen.

Sykehusinnkjøp HF samordner de regionale helseforetakenes innkjøp i Norge, og bakgrunnen for møtet er samarbeidet som Sykehusinnkjøp HF og NHO Reiseliv tidligere i vår har igangsatt.

Gjennom samarbeidet skal det utarbeides konkurransemaler som legger til rette for at også hoteller utenfor de største kjedene i større grad skal kunne delta i anbud, når helseforetakene skal inngå avtaler om hotelltjenester.

Ole-Magne Kleven i Sykehusinnkjøp står ved en skjerm.

POSITIV TIL SAMARBEID: Ole-Magne Kleven, innkjøpsdirektør i Divisjon Nasjonale Tjenester i Sykehusinnkjøp HF. (Alle foto: Tor-Emil Schanche/Sykehusinnkjøp HF).

Flere hote​​ller skal «få stille til start»

Tidligere har NHO og flere kjedeuavhengige hotellaktører vært kritisk til at Sykehusinnkjøp har krevd at hotelltilbydere må kunne tilby helseforetakene en viss hotellkapasitet i fem av landets største byer (ekstern lenke – bak betalingsmur).

Men så kom meldingen om at Sykehusinnkjøp HF og NHO/NHO Reiseliv inngår samarbeid (ekstern lenke).

– Vi ser frem til å jobbe sammen med aktørene i hotellbransjen, NHO og Statens Innkjøpssenter med å utvikle et konkurransegrunnlag for kjøp av hotelltjenester (rom/frokost), som i større grad tilrettelegger for frittstående hoteller og mindre hotellsammenslutninger, sier innkjøpsdirektør Ole-Magne Kleven i Sykehusinnkjøp HF.

En som også hadde sett frem til møtet var George Thomassen, direktør ved det kjedeuavhengige Tyrifjord hotell.

Han mener det er viktig at alle hoteller må få kunne «stille til start» i konkurransen om offentlige anbud. Argumentet er blant annet at jo flere som deltar, dess mer kan staten spare på pris.

– Det er ikke logisk om landets beste 800-meterløper ikke får stille til start i NM, fordi regler sier at klubben hans er for liten, uttalte Thommassen på møtet, noe også NHO Reiselivs nettside har sitert han på (ekstern lenke).

Direktør i Divisjon nasjonale tjenester, Harald I. Johnsen, står i et møterom ved en skjerm.

INFORMERTE: Direktør i Divisjon Nasjonale Tjenester, Harald I. Johnsen (f.v.) og advokat Kine Stjern deltok også på møtet på vegne av Sykehusinnkjøp HF

Tommel o​pp fra Krohn Devold

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, var innom møtet i møtets sluttfase, og ga sin tommel opp for at samarbeidet og tiltaket er igangsatt.

Samarbeidet mellom NHO/NHO Reiseliv og Sykehusinnkjøp HF «tyvstartet» egentlig allerede i mai i år, da NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes besøkte Sykehusinnkjøp HFs hovedsete i Vadsø.

Sykehusinnkjøp og NHO vil holde dialog i tiden fremover, og ble enige om å avholde det neste møtet om temaet i september.

Vil ha ​​sunn konkurranse

– Som en stor offentlig innkjøper er vi bevisst vårt ansvar for å opprettholde en sunn og god konkurranse i markedet, samtidig som vi formaterer anbudsforespørslene slik at vi oppnår gode kommersielle betingelser, sier Sykehusinnkjøp HFs Ole-Magne Kleven, og legger til:

– Derfor er det interessant og nyttig for oss å delta med andre aktører slik som Statens innkjøpssenter, NHO og hotellnæringen i et slikt utviklingsarbeid.

NHO Reiseliv og Sykehusinnkjøp HF er blitt enige om en prosjektskisse, som tilsier at arbeidet skal være ferdig innen 1. juni 2019.