logo Sykehusinnkjøp

Ambulansebåt-kontrakt i Vest-Finnmark er nå undertegnet

Tilbyder Ambunor AS vant ikke frem i Øst-Finnmark tingrett med sin begjæring om midlertidig forføyning. Dermed kunne Finnmarkssykehuset HF i dag undertegne kontrakten om ambulansebåttjenester i Vest-Finnmark.  

Publisert 01.07.2019
Sist oppdatert 12.01.2023
Illustrasjon av ambulansebåt .

Illustrasjon av ambulansebåt Vest-Finnmark, Loppa legeskyss AS.

Sykehusinnkjøp HF har gjennomført en anskaffelse av ambulansebåter for Finnmarkssykehuset HF. Anskaffelsen ble avsluttet i midten av mai, og leverandøren Loppa legeskyssbåter AS ble tildelt kontrakten.   

 Ambunor AS mente at Sykehusinnkjøp hadde brutt anskaffelsesregelverket, og ba derfor om midlertidig forføyning i saken. Øst-Finnmark tingrett kom før helga med sin kjennelse i saken, og de har valgt å ikke ta begjæringen til følge. 

Dermed har Finnmarkssykehuset HF nå undertegnet en avtale med anbudsvinneren Loppa legeskyssbåter AS

– Vi har vært trygge på at vi har gjort riktige vurderingene i denne anskaffelsen, noe som nå også bekreftes gjennom kjennelsen fra tingretten. Det er positivt for innbyggerne i Vest-Finnmark at Finnmarkssykehuset HF nå har undertegnet den nye avtalen om ambulansebåtdrift, sier divisjonsdirektør Harald I. Johnsen i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nord.   

Leverandøren Ambunor AS ble avvist i anbudskonkurransen fordi de ikke oppfylte et obligatorisk krav om rekkevidde for reservefartøy. Denne avgjørelsen klaget Ambunor AS på, men Sykehusinnkjøp valgte ikke å ta klagen til følge. Dette er bakgrunnen for at leverandøren valgte å kreve midlertidig forføyning i saken.