logo Sykehusinnkjøp

Ba leverandørene om innspill til strategiarbeid

På Dialogkonferansen 2019 ble de besøkende leverandørene invitert til å gi innspill til Sykehusinnkjøp HFs strategiarbeid. Og invitasjonen ble godt mottatt. 

Publisert 08.04.2019
Sist oppdatert 12.01.2023
En rekke personer sitter rundt et bord og holder en rundebordsdiskusjon om Sykehusinnkjøps strategiarbeid.

Under Dialogkonferansen 2019 handlet en av rundebordsdiskusjonene om Sykehusinnkjøp HFs strategiarbeid.

Sykehusinnkjøp HF jobber nå med en virksomhetsstrategi som skal peke ut foretakets strategiske retning. I tillegg ønsker man gjennom strategien å legge til rette for god samhandling med kunder og leverandører og tydeliggjøre satsinger innen innkjøpsområdet.

Som en del av virksomhetsstrategien skal Sykehusinnkjøp HF også konkretisere en innkjøpsstrategi, med føringer for kategoristyring. Denne skal tydeliggjøre hvordan Sykehusinnkjøp HF skal jobbe med innkjøpsområdet.

Go​​​​dt mottatt

Under dialogkonferansen forrige uke ble konferansedeltagerne invitert til å komme med innspill til dette strategiarbeidet. Det ble blant annet arrangert et rundebord hvor man fikk mulighet til å komme med direkte innspill. I tillegg var det satt opp en egen «postkasse» hvor man kunne levere inn innspill skriftlig, og om ønskelig anonymt.

Og invitasjonen om å bidra til strategiarbeidet ble godt mottatt av leverandørene som deltok på konferansen.

– Vi synes det er veldig bra. Vi setter stor pris på at vi får komme med innspill. Det ser også ut som at Sykehusinnkjøp tar innspillene på alvor. Det synes jeg viser ambisjoner hos Sykehusinnkjøp og et ønske om å bli enda bedre enn de er i dag, sier Georg Lindefjeld fra legemiddelselskapet Boehringer Ingelheim.

Konkrete ​​innspill

Lindefjell tror også leverandørene har mye å bidra med til Sykehusinnkjøps strategiarbeid.

–  Jeg tror vi kan gi mange faglige innspill. Vi kjenner terapiområdene godt, vi kjenner sykehusene godt og vi kjenner produktene våre godt. Vi vet hvilke muligheter de kan gi behandling av pasienter, sier han, og ber konkret om mer åpenhet i anbudsprosessene. 

–  Jeg tror nok alle legemiddelfirmaene ønsker mer transparens i anbudsprosessene rundt hva som er kriteriene når man vurderer legemidler opp imot hverandre.

Glad for in​​​nspillene

En første behandling av strategidokumentet skal opp i Sykehusinnkjøp HFs styre i juni. Og innspillene som kom fra leverandørene på dialogkonferansen blir nå et viktig bidrag når man skal fullføre dokumentet.

– Innspillene og diskusjonene som har vært her under konferansen er virkelig med på å sette farge på den strategien som vi nå jobber med, sa administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp HF under sitt innlegg på konferansen onsdag.