logo Sykehusinnkjøp

Bedre ambulansebåttilbud til innbyggerne i Karlsøy

H. Hoel Sjøtransport AS skal de neste årene drifte ambulansebåttjenesten i Karlsøy i Troms. 

Publisert 31.10.2019
Sist oppdatert 12.01.2023
En gul ambulansebåt ligger på vannet. Båten skal settes i trafikk i Karlsøy kommune i Troms.

Denne ambulansebåten skal settes i trafikk i Karlsøy kommune i Troms.

Sykehusinnkjøp HF har gjennomført denne anskaffelsen på vegne av Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Med den nye avtalen på plass vil innbyggerne i Karlsøy kommune få et klart styrket ambulansebåttilbud.

For første gang blir det satt inn en båt spesialtilpasset til ambulansedrift i området. Den nye båten vil få moderne utstyr som dekker ambulansebåttjenesten for Karlsøy i mange år fremover. Dette innebærer blant annet:

  • Bedre tilrettelagt sykelugar for både pasient, behandler og mannskap.
  • Løfteanordning som bedrer arbeidsforhold og HMS for pasienter/helsepersonell/mannskap.
  • Bedre løsninger for inn og utlasting av pasienter

Mindre ne​detid

I tillegg er det stilt krav om en teknisk standard som skal gi ambulansebåtene mindre nedetid enn dagens tjeneste har opplevd. Fartøyet er også godt tilpasset de vær og sjøforhold man kan forvente i området.

- Alt i alt skal dette gi et bedre tilbud, både til pasientene som benytter tjenesten og til de ansatte på fartøyene. Dette var et viktig mål i anskaffelsen, og vi er glade for å kunne tegne kontrakt med en leverandør som kan levere en solid tjeneste, sier divisjonsdirektør Harald Johnsen i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nord.

Anskaffelsen er gjennomført av Sykehusinnkjøp HF, med bistand fra fagkrefter ved UNN og Karlsøy kommune. I tillegg har Sykehusinnkjøp benyttet seg av ekstern maritim kompetanse. Valgt leverandør har lokal forankring og er samme leverandør som for dagens tjeneste.

Sam​​arbeid med kommunen

Anskaffelsen er også er et samarbeid mellom UNN og Karlsøy kommune. Sykehuset har ansvaret for selve ambulansebåtberedskapen, mens kommunen fremover vil kunne benytte fartøyet til frakt av helsepersonell og til brannberedskap.

- Vi er godt fornøyd med samarbeidet med UNN. Denne løsningen gjør at vi begge får dekket våre behov, sier helse og omsorgssjef Alf Lorentsen i Karlsøy kommune.

- Vi er også godt fornøyd med at et langvarig samarbeid med Karlsøy kommune videreføres med denne kontrakten, sier ambulansesjef i UNN, Per Øivind Sørgård.

Den nye avtalen har en varighet på seks år, og kan forlenges med ett år av gangen i inntil fire år. Avtalen trer i kraft fra 1. april 2020.

Kontaktper​​​​soner ved mediehenvendelser: 

Sykehusinnkjøp HF: Kommunikasjonsrådgiver Aslak Ballari, telefon 97717173

UNN HF: Ambulansesjef Per Øivind Sørgård, telefon 916 04 260