logo Sykehusinnkjøp

Berømmer arbeidet med ny hotellveileder

Sykehusinnkjøp HF, NHO og Statens innkjøpssenter er nå klar med en felles veileder som skal sikre mindre leverandører deltagelse i hotellanskaffelser. Arbeidet ble godt mottatt på NHOs anskaffelseskonferanse denne uken. 

Publisert 13.05.2019
Sist oppdatert 12.01.2023
Representanter fra Sykehusinnkjøp overrekkes en bjelle som symbol på å være bjellesau på en scene under anskaffelseskonferansen.

NHO omtalte Sykehusinnkjøp HF som bjellesauen i samarbeidet mellom offentlige innkjøpere og næringslivet. Derfor overrakte Arnhild Dordi Gjønnes i NHO Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp HF en bjelle under anskaffelseskonferansen. Til venstre i bildet ser man direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv og Kjetil Østgård, leder for Statens innkjøpssenter. 

I etterkant sin forrige hotellanskaffelse fikk Sykehusinnkjøp HF kritikk fra enkelte mindre hotellkjeder. De mente da at anskaffelsen ble gjennomført på en måte som gjorde at bare større landsdekkende hotellkjeder hadde mulighet til å delta.

Som svar på denne kritikken inngikk Sykehusinnkjøp HF et samarbeid med NHO og Statens Innkjøpssenter. Sammen har disse aktørene jobbet med en veileder for hotellanskaffelser. Den skal være et hjelpemiddel for offentlige innkjøpere som skal gjennomføre anskaffelser innen hotelltjenester. Veilederen skal dermed bidra til å bedre ivareta små og mellomstore kjeder, og enkeltstående hoteller bedre.

Presentert for stat​ssekretær

Dette arbeidet ble mandag overlevert til statssekretær Magnus Thue i Nærings- og fiskeridepartementet under NHOs anskaffelseskonferanse mandag denne uken. Og statssekretæren berømmet arbeidet som nå er gjort.

– Det er et godt eksempel på hvordan samarbeid og tillit kan lede til bedre anskaffelser når man setter seg ned sammen og finner bedre måter å gjøre ting på, sa Thue under sin innledning konferansen.

Administerende direktør Ole Erik Almlid i NHO på scenen under anskaffelseskonferansen.

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO på bransjeorganisasjonens anskaffelseskonferanse.

Også​ fra NHO kom det positive tilbakemeldinger på arbeidet. Administrerende direktør Ole Erik Almlid berømmer Sykehusinnkjøp HF for å møte kritikk med mer samarbeid.  

- Sykehusinnkjøp har tatt tak i denne problemstillingen, og fremstår som en bjellesau på området hvordan samarbeid mellom næringsliv og offentlige etater skal gjennomføres. Det er også bra at Statens innkjøpssenter er med på samarbeidet. Disse to etatene fremstår i dag som de fremste talspersonene for samarbeid rundt offentlige anskaffelser. Dette kan alle andre lære av.

Bedre a​​​v samarbeid

Hotellveilederen vil nå være tilgjengelig for alle offentlige virksomheter som skal gjennomføre anskaffelser av hotelltjenester. Fremover blir den å finne på nett, på nettstedet hotellveileder.no.

I Sykehusinnkjøp HF håper man veilederen skal være et gode, både for innkjøpere og leverandører.

– Hele poenget fra vår side er at det blir en bred og god konkurranse. Alle kommer til startstreken og får lov å være med på like vilkår. Da er det et poeng for oss at vi tror at sykehusene får en bedre avtale. Her går vi hånd i hånd, til det beste for alle sammen, uttalte administrerende direktør Kjetil Istad  i Sykehusinnkjøp HF under sin innledning på anskaffelseskonferansen.  

Også i Statens innkjøpssenter synes man samarbeidet om en felles veileder hotellanskaffelser har vært fruktbart.

– De aller fleste offentlige oppdragsgivere, om det er en liten kommune eller en statlig etat, har behov for hotelltjenester. Og det er vanskelig å kjøpe hotelltjenester på en god måte. Derfor vil denne veilederen, som markedet har vært med på å lage, vil bli et godt verktøy for innkjøpere som anskaffer denne typen tjenester, sier direktør Kjetil Østgård i Statens innkjøpssenter.

Innsp​​ill fra leverandørmarkedet

I arbeidet med veilederen har man også bedt om innspill fra de ulike aktørene i hotellmarkedet. Denne viste også at man i arbeidet med veilederen har truffet godt på de kravene man har anbefalt i veilederen.

– Vi har fått innspill til hvordan et konkurransegrunnlag bør se ut, og jeg må si at det er jo ikke så langt i fra det vi har tenkt selv, sier advokat og ekspert på offentlige anskaffelser i NHO, Arnhild Dordi Gjønnes.  

– Men det er alltid godt å få en bekreftelse fra de som har skoa på, at man har tenkt riktig når det gjelder hvilke krav man stiller. Noen ganger har også innspillene hjulpet oss til å formulere det vi selv har ment klart nok. Andre ganger har vi også justert litt på ting etter innspillene vi har fått, legger hennes kollega, politisk rådgiver Kjersti Aastad, til.