logo Sykehusinnkjøp

Bytte av Animas Vibe insulinpumper

Insulinpumpene går ut av produksjon og må erstattes. 

Publisert 06.03.2019
Sist oppdatert 24.02.2021

​Johnson & Johnson besluttet høsten 2017 å stoppe produksjonen av Animas insulinpumper med tilhørende forbruksmateriell og at de skal forlate markedet for insulinpumper. Animas Vibe og tilhørende forbruksmateriell leveres i Norge av Rubin Medical AS. Johnson & Johnson ønsker at utfasingen av Animas Vibe skal skje på en ryddig måte for brukerne. Derfor vil de, gjennom Rubin Medical AS, erstatte alle Animas Vibe insulinpumper vederlagsfritt med en ny insulinpumpe.

I tilknytning til de utgående rammeavtalene mellom helseforetakene og Rubin Medical AS skal alle Animas Vibe insulinpumper som er innenfor garantiperioden på 4 år, byttes ut med Tandem t:slim X2 insulinpumpe. Dette skjer altså uten at helseforetakene belastes for kostnader for selve insulinpumpen Tandem t:slim X2. Forbruksmateriell til Tandem t:slim X2 vil ha samme pris som forbruksmateriell til Animas Vibe.

Dette er en avtale som er inngått før arbeidet ny rammeavtale for insulinpumper og CGM-system er ferdigstilt, for å finne en god løsning for pasientene som benytter de utgående Animas Vibe-insulinpumpene. Utskriving av pumper til pasienter som har annet utstyr i dag skal skje etter de nye rammeavtalene.

Byttet skal skje på en planlagt og godt forberedt måte. Rubin Medical AS planlegger prosessen sammen med den enkelte klinikk. Det er et mål om at hoveddelen av Animas Vibe insulinpumper byttes ut i 2019, men at alle bytter er ferdig senest 1.april 2020.

Det understrekes at Rubin Medical AS i denne perioden fortsatt vil levere forbruksmateriell til Animas Vibe insulinpumper.