logo Sykehusinnkjøp

Felles nordisk legemiddelanskaffelse offentliggjort

For første gang skal nordiske land kjøre en felles legemiddelanskaffelse. Nå er konkurransegrunnlaget klart og offentliggjort.

Publisert 11.04.2019
Sist oppdatert 12.01.2023

Danske Amgros, Islandske Landspitali og Sykehusinnkjøp HF er sammen i den første felles anskaffelsen man nå gjennomfører på legemiddelområdet.

I fjor høst undertegnet helseminister Bent Høie en intensjonsavtale med sin danske kollega Ellen Trane Nørby om å gjennomføre felles prisforhandlinger på utvalgte legemidler. I tillegg har fokuset vært å bedre leveransesikkerhet på livskritiske legemidler som har vært lenge på markedet med sterk priskonkurranse. På dette området er leveringssvikt et dramatisk økende problem og en utfordring for pasientbehandling.

Når det gjelder det siste området har innkjøpsorganisasjonene i de tre landene jobbet frem den første anskaffelsen på legemidlene methotrexate, anagrelide, meropenem, ondansetron, gentamycin og paracetamol. De tre landene er nå klare til å publisere sin første felles anskaffelse.

- Det er gledelig at vi har fått til dette samarbeidet over landegrensene. Vi tror et slikt samarbeid kan være veien å gå for å oppnå bedre leveringssikkerhet. Dette er den første anskaffelsen vi gjennomfører sammen med våre naboer. Og blir den vellykket, ser vi for oss å samarbeide om flere legemiddelanskaffelser, sier innkjøpsdirektør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS).


  In English: 

  Joint Nordic Procurement Published

  For the first time, Nordic countries will be running a joint pharmaceutical procurement. The tender documents are now ready and published.

  Amgros in Denmark, Landspitali in Iceland and Hospital Purchases HF in Norway are together in the first joint procurement that is now being carried out in the pharmaceutical field.

  Last autumn, Minister of Health Bent Høie signed a letter of intent with his Danish colleague Ellen Trane Nørby to conduct joint procurement on selected pharmaceuticals. In addition, the focus has been on improving consistency in supply of life-critical pharmaceuticals that have been on the market for a long time with strong price competition. In this area, failure in delivery is a dramatically increasing problem and a challenge for patient care.

  As for the latter issue, the purchasing organisations in the three countries have prepared the first procurement of the drugs methotrexate, anagrelide, meropenem, ondansetrone, gentamycin, and paracetamol. The three countries are now ready to publish their first joint procurement.

  “It is encouraging that we have achieved this cooperation across national borders. We believe such collaboration can be the way to go to achieve better consistency in supply. This is the first procurement we make with our neighbours. And if it is successful, we look forward to collaborating on several drug procurements”, says purchasing director for pharmaceuticals  Bente Hayes in Sykehusinnkjøp HF.