logo Sykehusinnkjøp

Foreslår enklere og raskere vurdering av nye legemidler

Sykehusinnkjøp HF har deltatt i en arbeidsgruppe som har vurdert prosessene rundt metodevurderingen av nye legemidler.

Publisert 02.04.2019
Sist oppdatert 04.03.2021

​Sammen med Sykehusinnkjøp HF deltok Legemiddelverket, de regionale helseforetakene og Nye metoder i arbeidsgruppen. 

Hovedkonklusjonene fra arbeidsgruppen er at det er behov for forenklede prosessene rundt metodevurderingen. I tillegg foreslår man differensierte løp for ulike legemidler. Målet med dette er mer effektive vurderingsprosesser.
 
Bakgrunnen for arbeidet er at antall legemidler som har blitt vurdert og besluttet per år siden Nye metoder ble etablert i 2013 har steget gradvis. I 2018 ferdigstilte Legemiddelverket 51 vurderinger av legemidler for Beslutningsforum i Nye metoder. Statens legemiddelverk erfarer at det bygger seg opp kø og at gjennomsnittlig saksbehandlingstid øker.
 
Gruppen foreslår bruk av forenklede vurderinger og differensierte løp for å effektivisere de prosessene der en full kostnad per QALY-analyse ikke anses som nødvendig. Formålet er å bidra til at saksbehandlingen for nye legemidler kan gå raskere enn det går i dag. 

Les mer om arbeidet her