logo Sykehusinnkjøp

Helseforetakene kan spare ca. 500 millioner på ny legemiddelavtale

Når helseforetakene nå inngår en ny avtale om innkjøp av legemidler mot betennelsessykdommer innen hud, ledd og tarm, får flere pasienter behandling til en betydelig lavere pris.

Publisert 08.01.2019
Sist oppdatert 28.12.2022
En rekke personer sitter i en konferansesal mens en åerspn står på en talerstol og snakker til forsamlingen.

Denne uka offentliggjorde helseforetakene sin nye innkjøpsavtale for TNF BIO-legemidler, som hjelper mot betennelsessykdommer innen hud, ledd og tarm. Dette er legemidler som holder et høyt prisnivå, noe som i fjor ga norske sykehus en utgift på om lag to milliarder kroner.

Men etter godt innkjøpsarbeid kan disse utgiftene kuttes med rundt 500 millioner helsekroner det kommende året.

Mer og bedre pasientbehandling

Resultatene ble presentert under Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler sitt anbudsseminar for TNF-BIO-legemidler denne uka.

Portrett av Tore Kvien, avdelingssjef ved revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus og professor ved Universitetet i Oslo.

Tore Kvien, avdelingssjef ved revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus og professor ved Universitetet i Oslo.

– Anbudssystemet har fungert veldig godt, til beste for pasientbehandlingen, sier Tore Kvien, som er avdelingssjef ved revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus og professor ved Universitetet i Oslo.

Han med i spesialistgruppen som har gjennomført anskaffelsene av TNF-BIO-legemidler, i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler. Spesialistgruppen består ellers av fagfolk fra helseforetak over hele landet, som er de fremste innen sitt felt.

Se anbefalingen her

Større konkurranse

Kvien fremhever at kostnadene er redusert betydelig gjennom konkurranse, og ved at man fra 2014 fikk tilgang til de første biotilsvarende legemidler. Dette er biologiske legemidler med tilsvarende effekt og bivirkninger som originalproduktet.

- Kostnadsreduksjonen har medvirket til at flere pasienter har fått tilbud om behandling med biologiske legemidler som gir redusert betennelse, bedre egenopplevd helse og økt arbeidsevne, sier Kvien.

Godt samarbeid med legemiddelindustrien 

Gjennom gode innkjøpsprosesser har helseforetakene over år klart å presse ned prisnivået på legemidler mot betennelsessykdommer innen hud, ledd og tarm. Dette har over tid sikret stadig flere pasienter behandling.

Mens omtrent 7650 pasienter fikk tilbud om behandling i 2006, økte dette til omtrent 34 000 i 2018. Behandlingskostnaden er i samme periode nesten halvert. For 2019 vil det komme ytterligere en kraftig reduksjon på disse allerede gode prisene, med omtrent 25 prosent. 

Dette viser at gode innkjøp av legemidler er et av de mest effektive virkemidlene spesialisthelsetjenesten har for å sikre tilgjengelighet til legemidler og samtidig begrense kostnadene.

Spesialistgruppen og Sykehusinnkjøp HF har gjennom anskaffelsen hatt et godt og konstruktivt samarbeid med helseforetakene og legemiddelindustrien, noe som har bidratt til det gode resultatet i årets anskaffelse.