logo Sykehusinnkjøp

Matsikkerhet er svært viktig for helseforetakene

Divisjon nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp arrangerte nylig en todagers samling på Gardermoen. Tema var mat og matsikkerhet.

Publisert 01.02.2019
Sist oppdatert 28.12.2022
Tre kvinnelige deltakere fra Sykehusinnkjøp på konferansen,

Blant de 30 deltakerene fra helseforetakene var både kvalitetsrådgivere og fagansvarlig for mat og kjøkken.

Hovedfokus for samlingen var matsikkerhet og hvordan helseforetakene jobber med kvalitet og sikkerhet i matforsyningen, samt hvordan dette arbeidet følges opp overfor leverandørene og myndigheter.

Meieri- og kjøttgiganter på plass

Både Mattilsynet og et par av de største leverandørene, Tine og Nortura, bidro med innlegg under samlingen. I tillegg var det et lengre innlegg fra Aquatiq der tema var system og verktøy for leverandørrevisjoner.

I tillegg ble det brukt tid på å drøfte dagens avtaler på mat- og drikkeområdet, samt den kommende anskaffelsesprosessen for etablering av nye avtaler på området.

Bruker mange hundre millioner på mat

Helseforetakene kjøper mat og drikke for knappe 600 millioner kroner årlig, og er følgelig opptatt av god og sikker mat. 

Det ble også fremmet forslag av etablering av et nasjonalt nettverk for kvalitetsrådgivere i helseforetakene innen mat og drikke samt etablering av et nasjonalt revisjonsteam for disse avtalene.

Divisjon nasjonale tjenester jobber nå videre med disse forslagene.

Deltakere på mat- og matsikkerhetssamlingen på Gardermoen.

Fra mat- og matsikkerhetssamlingen på Gardermoen den 23. og 24. januar i år. (Begge foto: Ole-Magne Kleven, Sykehusinnkjøp HF).