logo Sykehusinnkjøp

Nå ruller Sykehusinnkjøp ut miljøpolicy for anskaffelser

Setter tydelige krav til organisasjonen om å bruke disse i alle relevante anskaffelser.

Publisert 28.08.2019
Sist oppdatert 12.01.2023

Sykehusinnkjøp ruller nå ut en miljøpolicy som setter tydelige krav til prosjektledere i organisasjonen om å bruke disse retningslinjene og spesifikasjonene i alle relevante anskaffelser.

Formålet er å sikre at Sykehusinnkjøp møter eiernes krav om å være en pådriver for miljøvennlig innkjøp.

- Miljøpolicyen viser hvor viktig vi syns det er å bidra til å redusere miljøbelastningen ved drift av sykehusene, og samtidig bedre folkehelsen. Vi stoler på at våre leverandører ser på dette som en oppmuntring til å innovere for å møte og overskride våre forventinger, sier administrerende direktør Kjetil Istad.

I utformingen av miljøpolicy var det et viktig poeng å involvere fagmiljøene på sykehusene for å sikre at kravene samsvarer med helseforetakenes behov og innhente råd fra leverandørmarkedet. Denne konsultasjonen vil bli gjentatt når policy revideres for å sikre at den er effektiv og relevant.

Sykehusinnkjøps miljøpolicy fokuserer på en rekke områder:

- Vi s​​​​kal ikke finne opp hjulet på nytt

Sykehusinnkjøp benytter offentlige kriteriesett og anerkjente miljømerker som hjelpemiddel til å sikre lavere klimautslipp og minimalt med forurensning og ressurssløsing. Miljømerker som Svanen og EU-blomsten setter krav i hele livsløpet til varer og tjenester, kontrollerer komplisert dokumentasjon og gjennomfører kontrollbesøk hos produsenter rundt i hele verden.

- På denne måten blir miljøarbeidet vårt langt mer effektivt. Hvor det allerede er gjort et godt stykke arbeid, skal ikke vi finne opp hjulet på nytt. Vi sparer tid og krefter samtidig som vi sikrer oss varer og tjenester som har fått en miljøgaranti som er uavhengig av leverandørene. Våre eiere har lagt en føring om en målbar forbedring fra år til år, sier miljøansvarlig Trude Ertresvåg.

Dette kan du også lese mer om i avtale og retningslinjer for deltakere i nettverk for miljømerket innkjøp.

- Dette gir oss mulighet til å fokusere på å utvikle miljøkrav på mer medisinske produkter hvor slike miljømerkingskrav ofte ikke er tilgjengelig. For å øke volumene på produktene som etterspørres, jobber vi sammen med nordiske kollegaer, sier hun.

Mer informasjon om tilgjengelige miljømerker til de ulike anbudspakkene og Sykehusinnkjøps vurdering av hvordan miljømerker skal vektes seg imellom finnes i Annex 1 Miljømerker.

Føre var ​​prinsippet ved valg av produkter og tjenester  

Sykehusinnkjøp skal hjelpe sykehusene å kjøpe produkter som er trygge for pasienter og ansatte på sykehusene, og også sikre de som lager produkter på fabrikker i land med færre eller få reguleringer til et trygt arbeidsmiljø.

Nesten hvert eneste produkt sykehusene kjøper inn består av ti, om ikke hundre kjemikalier. Dette er kjemikalier som hver og en spiller en rolle; de gir styrke, konsistens, elastisitet og holdbarhet til produktet. Helse- og miljørisikoen avhenger av hvilke farlige egenskaper kjemikaliene har, og av hvor mye og hvor lenge man eksponeres for dem.

- Det europeiske arbeidet med reguleringer av skadelige kjemikalier er tidkrevende og det er begrenset handlingsrom for særnasjonale forbud. Det betyr at gjeldende reguleringer og standarder ikke alltid er på høyde med sykehusenes behov, forteller Ertresvåg.

Derfor jobber Sykehusinnkjøp med å redusere eller unngå produkter med de følgende kjemikaliene og materialene:  

  •  Stoffer med svært alvorlige egenskaper (stoffer på kandidatlisten)
  • Ftalater (f.eks. DEHP), polyvinylklorid (PVC), bisfenol A, lateks og antimikrobielle/antibakterielle stoffer.

Ertresvåg vil delta på medlemsmøtet til bransjeforeningen Melanor 10. september for å orientere leverandørmarkedet om Sykehusinnkjøps miljøpolicy og hva dette innebærer for dem.

Mer informasjon om Sykehusinnkjøps arbeid med å fase ut eller redusere farlige kjemikalier finnes i Annex 2 Substitusjon av helse- og miljøskadelige kjemikalier (også på engelsk).

For spørsmål og i​​nformasjon om miljøpolicy:

Miljøansvarlig Trude Ertresvåg, truert@sykehusinnkjop.no tlf. 908 05 839