logo Sykehusinnkjøp

Ny legemiddelavtale tas i bruk i rekordfart

1. februar 2019 startet nye avtaler på legemidler til behandling av blant annet kreft og betennelsessykdommer. Ett av de anbefalte legemidlene tas i bruk i rekordfart, med store kostnadsbesparelser for norske sykehus.

Publisert 27.05.2019
Sist oppdatert 23.01.2023

1. februar 2019 startet en ny avtale på virkestoffet rituksimab. Dette er første gang det har vært konkurranse på alle indikasjoner som rituksimab er godkjent for, som innebærer behandling av pasienter med ulike typer blodkreft og betennelsessykdommer.

Produktet Rixathon fra legemiddelprodusenten Sandoz vant anbudskonkurransen, og fra og med 1.februar var dette det anbefalte rituksimabpreparatet.

At de nye avtalene medfører en mulighet for store besparelser for sykehusene, er en mulighet de ser ut til å ikke ville la gå fra seg.

– Allerede i mars var sykehusenes utgifter til rituksimab nesten halvert, sier divisjonsdirektør Bente Hayes i divisjon legemidler.

Kreve​​​r omlegging

Den nye avtalen innebærer endring både for reumatologien, og onkologien. For sistnevnte er endringen ekstra stor.

– Originalprodusenten Roche lanserte for få år siden et legemiddel som gis som injeksjon, og som fort ble populær i klinikkene. Et slikt legemiddel krever mindre administrasjon og derfor sparer klinikkene både tid og ressurser, sier Hayes.

Roches originale legemiddel er imidlertid fortsatt patentbeskyttet i mange år.

Rixathon fra Sandoz, som er et legemiddel som gis intravenøst, vant altså konkurransen i år, selv om man medberegnet økte kostnader til administrering. Rituksimab skal derfor gis intravenøst igjen, og dette er en omlegging det er forventet at vil være krevende og ta tid.

Endring​ i forskrivning

Det er derfor overraskende at man allerede nå ser en enorm endring i forskrivningspraksis.

– I løpet av ​tre måneder har anbudsvinner Rixathon fått en markedsandel på omtrent 90 % målt i antall definerte døgndoser, sier Hayes.

Den største endringen er fra legemiddelet MabThera infusjon til Rixathon, men også for MabThera injeksjon ser man en nedgang.​