logo Sykehusinnkjøp

Stiller for første gang miljøkrav i en legemiddelanskaffelse

Når Sykehusinnkjøp HF nå går i gang med en ny anskaffelse av antibiotika, stilles det for aller første gang miljøkrav i legemiddelanskaffelser. Leverandører vil bli premiert etter miljøinnsats.

Publisert 11.03.2019
Sist oppdatert 28.12.2022

Utslipp og forurensing i forbindelse med produksjon av legemidler er et betydelig problem i flere produksjonsland, og spesialt for antibiotika.

Derfor har Sykehusinnkjøp HF jobbet med hvordan vi gjennom ansvarlige anskaffelser kan sette miljøkriterier som på sikt kan bidra til å redusere utslipp og forurensning. Dette har skjedd i samarbeid med våre eiere i de regionale helseforetakene, miljøgruppen i Legemiddelindustriforeningen (LMI), representanter fra generikaleverandører, Statens Legemiddelverk, og kolleger i Sverige.

Utfordrende arbeid

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, gjennomfører nasjonale legemiddelinnkjøp for alle landets helseforetak. Når man nå går i gang med en ny anskaffelse på antibiotika, vil leverandører som kan dokumentere godt miljøarbeid i produksjonsprosessen, for første gang bli belønnet i anskaffelsen.

Les omtale av saken hos NRK

Bør-kriteriene som vil bli vektlagt er leverandørenes miljøpolicy, miljøstrategi og styringssystem innenfor miljøområdet.

- Dette har vært et utfordrende arbeid, men vi er glad for at vi nå kan gjennomføre den første anskaffelsen av legemidler hvor miljø er et krav. Dersom dette forsøket blir vellykket vil vi vurdere om vi også kan stille miljøkrav på andre anskaffelser, sier Bente Hayes, som er innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp HF. 

Mangelfullt regelverk

Innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp HF, Bente Hayes.

Innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp HF, Bente Hayes.

Mye av legemiddelproduksjonen foregår i land som India og Kina, hvor det er mangelfulle regelverk som hindrer utslipp. I tillegg er arbeidet med et internasjonalt regelverk kommet kort.

- Arbeidet med å få på plass lovverk går sin gang. Men inntil lovverket er på plass, må noen gå foran som foregangsland. Vi samarbeider i dag godt med Sverige, og håper på sikt å få et bredt nordisk samarbeid på dette feltet, sier Hayes.

Vektes 30 prosent

I den nye antibiotika-anskaffelsen vil miljøvennlig produksjon vektes med 30 prosent som tildelingskritere. Utfordringene som vi har i dag rundt leveringssikkerhet, gjør likevel at man ikke kan velge legemidler helt bort på grunn av miljøkrav. På tross av denne utfordringen har man i Sykehusinnkjøp HF god tro på at miljøkravene vil gi en positiv effekt.

- På grunn av leveringssituasjonen kan vi foreløpig ikke stille absolutte krav og vi er nødt til å velge den leverandøren som relativt sett gjør det best innen miljø. Samtidig opplever vi at leverandørmarkedet er positive til at det fremover vil bli stilt miljøkrav ved legemiddelanskaffelser, sier Hayes.

Behov for mer kunnskap

Utslipp av antibiotika i naturen kan føre til ant​​ibiotikaresistens, og med at det nå stilles miljøkrav ønsker Sykehusinnkjøp å være med på å redusere risikoen for det.

- Det er all grunn til å tro at utslippene kan ha ytterligere konsekvenser utover resistensproblemene. Derfor er det også et behov for mer kunnskap om hvilken påvirkning utslippene fra legemiddelproduksjonen kan ha ute i naturen, sier Hayes.

Meld deg på Sykehusinnkjøp HFs nyhetsvarsel