logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF skal samarbeide med Forsvaret

Helseminister Bent Høie kom med nyheten under et besøk hos Sykehusinnkjøp HF denne uka.

Publisert 21.08.2019
Sist oppdatert 28.12.2022
Helseminister Bent Høie gestikulerer og snakker. Flere personer sitter i bakgrunnen.

Helseminister Bent Høie besøkte Sykehusinnkjøp onsdag.

Onsdag tok helseministen turen til Vadsø for å besøke Sykehusinnkjøp HFs hovedkontor. Under besøket fikk han en orientering om status i foretaket, men ministeren hadde også med seg en nyhet med seg nordover.

Frem til nå har Sykehusinnkjøp HF bare gjort innkjøp for helseforetakene, men fremover skal man også bidra til Forsvarets helserelaterte innkjøp. Forsvaret har over tid ønsket et slikt samarbeid, fordi de har sett at Sykehusinnkjøp har oppnådd gode resultater, understreket Høie.

– De resultatene som dere har skapt har blitt lagt merke til i andre sektorer. Flere har sett at det fins en høy kompetanse i Sykehusinnkjøp HF som er bedre enn den man har selv. Dette er derfor en veldig flott anerkjennelse av det miljøet dere har i organisasjonen, uttalte helseminister Bent Høie under besøket.

Mottok oppdraget fra eierne

Onsdag mottok også Sykehusinnkjøp HF formelt oppdraget fra eierne i de fire regionale helseforetakene. I oppdraget heter det at Sykehusinnkjøp HF og Forsvaret «skal etablere et gjensidig forpliktende samarbeid knyttet til innkjøp, for å realisere de samfunnsmessige gevinstene og koordineringsfordelene som ligger i dette for begge sektorer.»

– Vi synes samarbeidet vi nå skal ha med Forsvaret er et spennende tilleggsoppdrag, ved siden av å gjøre innkjøp for spesialisthelsetjenesten. Vi synes også det er en fin anerkjennelse av den jobben vi gjør, at vi er en ettertraktet samarbeidspartner for andre deler av offentlig sektor, sier administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp HF.

Og ifølge helseministeren er forventningene til samarbeidet store fra Forsvaret.

– Dette betyr at Sykehusinnkjøp i første omgang skal gjøre innkjøp for rundt 100 millioner årlig for Forsvaret. De regner med at de kan spare opp mot 20 millioner kroner med at dere gjennomfører disse innkjøpene for dem, fortalte Høie.

Fornøyd minister

Under besøket understreket Høie også at han er godt fornøyd med arbeidet som har blitt gjort i Sykehusinnkjøp HF.

– Det er ingen tvil om at det som har vært gjort de siste årene har vært en veldig stor jobb. Man har både vært gjennom en veldig stor omstilling, samtidig som man har klart å gjøre forbedringsarbeid og jobbe med utvikling. Det er veldig imponerende, og noe som legges veldig merke til i resten av offentlig sektor, uttalte Høie.