logo Sykehusinnkjøp

Tildeling er gjennomført i anskaffelsen av insulinpumper og CGM-systemer

Norske helseforetak vil fremover kunne tilby pasientene den siste teknologien innen insulinpumper og CGM-systemer. 

Publisert 01.03.2019
Sist oppdatert 28.12.2022

Fredag 1. mars er tildelingen i anbudskonkurransen for insulinpumper, CGM og forbruksmateriell klar. Tildelingen viser hvilke produkter som vil kunne bli tilgjengelige for diabetespasienter de kommende årene.

Etter tildelingen fredag er det nå en karensperiode på ti dager. Dersom ingen av leverandørene som har deltatt i anskaffelsen klager på utfallet av tildelingen i løpet av denne perioden, vil de regionale helseforetakene kunne tegne en avtale med virkning fra midten av mars.

Ny teknologi

Dersom man etter karensperioden kan tegne en kontrakt, vil helseforetakene kunne ta i bruk den aller nyeste teknologien innen insulinpumper og CGM-systemer til behandling av diabetespasienter.

Blant annet vil nye frittstående CGM-systemer kunne bli tilgjengelige. Disse systemene gir pasientene muligheten til å måle blodsukkeret kontinuerlig via en sensor.

Seks deltilbud

Anskaffelsen har vært delt inn i seks deltilbud. På fire av deltilbudene er det tildelt rammeavtaler til en leverandør per tilbud. På det femte deltilbudet er det tildelt parallelle rammeavtaler. Dette innebærer at flere leverandører er tildelt kontrakter i rangert rekkefølge, etter hvem som har levert det beste tilbudet. Det sjette deltilbudet sikrer forbruksmateriell til eksisterende systemer.

Les mer om hvorfor de ulike leverandørene er valgt i tildelingsbrevet.

Deltilbud 1 – Insulinpumpesystem med CGM, der systemet kan regulere insulintilførselen

Leverandør: Medtronic Norge AS

Produkt: MiniMed 670G

Deltilbud 2 – Insulinpumpesystem med CGM

Leverandør: Medtronic Norge AS

Produkt: MiniMed 640G

Deltilbud 3 – Insulinpumpesystem ut​​en CGM

Leverandør: Roche Diagnostics Norge AS

Produkt: Accu-Chek Insight

Deltilbud 4 – Patchpumpesystem for insulin

Leverandør: NordicInfu Care AB

Produkt: OmniPod

Deltibud 5 – Frittstående CGM

Leverandør / produkt i rangert rekkefølge:

1.  Abbott Norge AS / Freestyle Libre 2

2.  NordicInfu Care AB / Dexcom G6

3.  Medtronic Norge AS / Guardian Connect

4. Rubin Medical AS / Eversense XL

Deltilbud 6 – Forbruksmateriell til eksisterende insulinpumpe og CGM systemer

Følgende tilbydere og systemer gis det rammeavtale på for å sikre forbruksmateriell til eksisterende systemer:

Forbruksmateriell til Accu-Chek Spirit Combo:

Tilbyder er Roche Diagnostics Norge AS

Roche Diagnostics Norge AS tildeles rammeavtale på forbruksmateriell til insulinpumpesystemet Accu-Chek Spirit Combo.

Forbruksmateriell til Animas Vibe inkl. Dexcom G4 (Insulinpumpesystem):

Tilbyder er Rubin Medical AS

Rubin Medical AS tildeles rammeavtale på forbruksmateriell til insulinpumpesystemet Animas Vibe, inkl. Dexcom G4 der Dexcom G4 er en del av insulinpumpesystemet.

Forbruksmateriell til Dexcom G4 (Frittstående CGM-system):

Tilbyder er NordicInfu Care AB

NordicInfu Care AB tildeles rammeavtale på forbruksmateriell til CGM-systemet Dexcom G4.

Paradigme 7- serien og Paradigme 5-serien

Forbruksmateriell til Paradigme 7-serien og Paradigme 5-serien

Tilbyder er Medtronic Norge AS.

Medtronic Norge AS tildeles rammeavtale på forbruksmateriell til insulinpumpesystemene Paradigme 7-serien og Paradigme 5-serien.