logo Sykehusinnkjøp

Utfordret Sykehusinnkjøp på personvern

Personvern var et av hovedtemaene under første dag av Sykehusinnkjøp HFs dialogkonferanse. Og fagdirektør Camilla Nervik i Datatilsynet kom med klare utfordringer til helsevesenet. 

Publisert 03.04.2019
Sist oppdatert 12.01.2023
Fagdirektør Camilla Nervik i Datatilsynet holder en innledning under dialogkonferansen.

Fagdirektør Camilla Nervik i Datatilsynet innledet under dialogkonferansens første dag.

Denne uka arrangerer Sykehusinnkjøp HF årets dialogkonferanse. På arrangementet i Holmenkollen møtte leverandører, samarbeidspartnere og flere av Sykehusinnkjøp HFs ansatte. Til sammen møtte rundt 400 deltagere på konferansen.

Personvern har vært et viktig tema innen helsevesenet denne vinteren, og fra flere hold har strenge personvernregler blitt fremstilt som et hinder for å innføre nytt og viktig utstyr på sykehusene. På første dag av Sykehusinnkjøp HFs dialogkonferanse denne uken, var derfor personvern valgt som et av temaene.

I tillegg til to innledere var det også en kort paneldebatt rundt temaet.  En av innlederne var Datatilsynets fagdirektør Camilla Nervik, og hun var opptatt av å utfordre tanken om personvern som et hinder.

Risiko ​for hacking

I sitt foredrag beskrev Nervik hvorfor Datatilsynet mener det er viktig med et sterkt fokus på personvern og datasikkerhet. Hun viste blant annet til konkrete tilfeller for helsevesenet hadde blitt utsatt for hacking.

- Jeg tenker at man må ha forståelse for at vi egentlig er enige om veldig mange ting. Vi har en felles interesse i at sikkerhet rundt personopplysninger blir tatt ordentlig vare på, uttalte hun i en paneldebatt etter foredragene om personvern.

I mars kom Sykehusinnkjøp HF i mål med en anskaffelse av insulinpumper og glukosemonitorering (CGM). I denne anskaffelsen har man møtt på flere utfordringer på personvernfeltet, noe som også har ført til at den ble forsinket. Nervik håper man nå tar med seg disse erfaringene videre.

- Jeg snakket med noen i en pause som beskrev at man opplevde samme prosess for fem år siden under en anskaffelse av pacemakere, uten at man lærte noe av den da. Også da insulinpumpe-saken ble diskutert på Dagsnytt 18 i vinter, refererer man jo til at dette er nybrottsarbeid og at det er felles problemstillinger med andre typer produkter som kommer. Så man får jo håpe at man lærer noe før neste anskaffelse, sa hun i paneldebatten.

Person​​vern viktig i anskaffelsen

Debattdeltakere under dialogkonferansen

Øyvind Røset, Camilla Nervik, Ingerid Gunnerød, Tore Kvien og Kjetil Istad under paneldebatten på dialogkonferansens første dag.

Informasjonssikkerhetsrådgiver Øyvind Røset i Helse Midt-Norge RHF hadde også personvern som tema for sitt innlegg på dialogkonferansen. Røset har hatt ansvaret for informasjonssikkerhet og personvern under arbeidet med helseplattformen i Midt-Norge. Dette arbeidet skal føre frem til en felles pasientjournal for sykehus og kommuner.

Også Røset kom med en oppfordring til Sykehusinnkjøp HF under paneldebatten om personvern.

- Jeg håper at Sykehusinnkjøp og de som skal sette rammer for fremtidige anskaffelser har stort fokus på at informasjonssikkerhet og personvern blir en viktig del av anskaffelsen. Dette er viktig, slik at ikke de som skal innføre utstyret i etterkant ikke får disse utfordringene, at man ikke blir stoppet av Datatilsynet eller interne risikovurderinger, sa han.

Ønsker å finne gode løsninger

Sykehusinnkjøp HFs administrerende direktør Kjetil Istad deltok også i paneldebatten, og han understreket at man tar personvernutfordringen på alvor.

- ­Det kommer hele tiden nye løsninger. Og vår utfordring er å få mest mulig effektive prosesser for å få tatt disse i bruk på sykehusene. Det er det vi ønsker, men det er ikke alltid så lett, sa han under debatten.

- Jeg tenker tilbake på da jeg var innkjøpssjef på Aker sykehus i 2006. Da skulle vi implementere en ny mobiltelefonavtale, men vi fikk nei fra IKT. Hvorfor fikk vi nei? Fordi det var et kamera på telefonen. Det viser bare at utviklingen går videre. Vi kunne ikke stoppet opp og nektet de ansatte å bruke mobiltelefoner. Det kommer nye løsninger som utfordrer oss, og den utfordringen må vi ta, fortalte han videre. ​