logo Sykehusinnkjøp

Anskaffelse - produksjon av åndedrettsvern

Sykehusinnkjøp skal gjennomføre en innovativ anskaffelse av åndedrettsvern. Nå inviteres industrien til å delta. 

Publisert 16.04.2020
Sist oppdatert 28.12.2022

Sykehusinnkjøp HF jobber med anskaffelser for å dekke behovet helsevesenet har for smittevernutstyr i forbindelse med covid-19-pandemien. Fremover vil det være et spesielt behov for å bedre leveransene av åndedrettsvern. Norske produsenter bidrar allerede med produksjon av visir, smittevernfrakker og desinfiseringsvæske. Nå håper vi også på bistand fra det norske markedet for å få i gang produksjon av åndedrettsvern.

Et fåtall aktører har kontaktet Sykehusinnkjøp om produksjon av åndedrettsvern gjennom allerede etablerte kanaler, i forbindelse med covid-19. Disse blir særlig invitert til å delta i denne prosessen.
Prosessen i anskaffelsen blir som følger. Mer om hvert punkt kan du også lese under.

Del I – kartlegging av markedet og prekvalifisering   

For å gjennomføre markedskartlegging og vurdering av interessentene som melder seg (en såkalt prekvalifisering), har vi inngått et samarbeid med Senter for industriell vekst (Siva) og Innovasjon Norge.

Hvordan melder man seg for å delta?

Aktører som ønsker å delta, skal derfor melde sin interesse gjennom Sivas nettsted www.norskproduksjon.no
Siva, Norsk Industri og NHO vil også bruke sine kontakter for å nå ut til relevante leverandører.

Frist for å melde seg til en prekvalifisering er 22. april klokka 12.00.

I et følgeskriv til markedet kan du lese mer om anskaffelsen, samt hvilke krav man stiller til produktene.

~/link/b771e8e6ff8f43d19296b564afc6f1e0.aspx">Følgeskriv til markedet
 • Krav til åndedrettsvern
 • (Oppdatering: 44 aktører meldte seg til deltakelse.)

  Siva er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult- sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg. 

  Siva vil bistå Sykehusinnkjøp med en industriell vurdering av mottatte innspill om mulig norsk produksjon av åndedrettsvern. Denne vurderingen gjøres av katapultsenteret Manufacturing Technology, som har spisskompetanse innen manufacturing, produksjonssystemer, støttesystemer, produksjonsteknologi og industrialisering. I vurderingen inngår vurdering av mulige produksjonsfasiliteter og operasjonell og teknisk vurdering av produktet som vil kunne lages. 

  Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet. Innovasjon Norges virkemidler og tjenester skal skape flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer. 

  Innovasjon Norge vil bistå Sykehusinnkjøp med en finansiell vurdering av bedriftene som melder interesser for å igangsette eller omlegge til produksjon av åndedrettsvern. 

  Denne vurderingen av aktørenes industrielle realisme og finansielle muligheter munner ut i en prekvalifisering (short-list). 

  De prekvalifiserte aktørene vil bli invitert til å delta i en innovativ anskaffelse. På grunn av omstendighetene knyttet til pandemien, må denne gjennomføres så hurtig som mulig, men likevel med nødvendig tid til å finne gode løsninger for produksjon av åndedrettsvern. 

  Del II – gjennomføring av en innovativ anskaffelse

  Leverandørutviklingsprogrammet vil bistå Sykehusinnkjøp med gjennomføring av en denne delen. 

  Leverandørutviklingsprogrammet hjelper statlige virksomheter, kommuner og kommunale selskaper som vil bruke innovative offentlige anskaffelser for å skape noe nytt. 

  Del III – tildeling av kontrakt

  Etter gjennomføring av den innovative anskaffelsesprosessen, blir en eller flere tilbydere tildelt kontrakt. Kontrakten inngås av Helse Sør-Øst RHF på vegne av de fire regionale helseforetakene.

  Del IV – oppstart av ny norsk produksjon av åndedrettsvern

  Valgt(e) leverandør(er) vil raskt kunne få bistand fra henholdsvis Siva og/eller Nemko til å få skalert eller omlagt produksjon og sikre at produksjonen møter krav i relevante standarder og regelverk. De to aktørene vil kunne ha slike roller:

  • Siva vil kunne inngå samarbeid med valgt(e) leverandør(er) og støtte dem i igangsetting av og eventuelt oppskalering av produksjon. 
  • Nemko vil kunne inngå samarbeid med valgt(e) leverandør(er) med evaluering av produksjonsfasiliteter og -systemer opp mot krav i relevante standarder og regelverk. 

  Nemko er et uavhengig, selveid selskap, som tilbyr test- inspeksjons- og sertifiseringstjenester for produkter og systemer på verdensbasis og har 20 kontorer i 12 land.

  Leverandør(er) vil kunne forvente en avtale med foreløpig anslått ramme for norsk produksjon på 2,5 mill. enheter knyttet til pandemisituasjon og oppbygning av fremtidig beredskapslager. En nasjonal produksjon som bidrar til dette volumet, vil trygge beredskapen hvis situasjonen i verdensmarkedet skulle forverre seg ytterligere. I en normalsituasjon er behovet for åndedrettsvern dekket av ordinære innkjøpsavtaler.