logo Sykehusinnkjøp

Båtambulanseoppdrag i Ryfylkebassenget tildelt

Rødne Ambulanse AS er tildelt kontrakten for ambulansebåtdriften i Ryfylkebassenget for perioden 2. mai 2021 til 1. mai 2027.

Publisert 26.02.2020
Sist oppdatert 28.12.2022

Anskaffelsen er gjennomført av Sykehusinnkjøp HF på vegne av Helse Stavanger, og gjelder drift av ambulansebåt med utstyr til øyene i Ryfylkebassenget nord for Stavanger.

Tre tilbyder leverte inn tilbud i konkurransen. Av disse ble West Sea Shipping AS avvist fordi de ikke oppfylte alle kvalifikasjonskravene som var satt. Dermed stod konkurransen mellom Rødne Ambulanse AS og Gulenskyss AS.
– Begge de to tilbyderne leverte inn svært gode tilbud, men Rødne Ambulansebåt AS scoret noe høyere enn Gulenskyss AS, både på pris og kvalitetskriteriene som var satt i anskaffelsen. Derfor tildeles de også kontrakten, sier Kristian Grunnaleite i Sykehusinnkjøp HF, divisjon vest.I evalueringen av tilbudene ble pris vektlagt 55 prosent, mens fartøyets utforming ble vektlagt 45 prosent. Rødne Ambulanse AS oppnådde toppscore med 10 på begge kriteriene, mens Gulenskyss AS scoret henholdsvis 9,61 og 9,90.
Det er satt en karensperiode frem til utløpet av 6. mars 2020. Dersom det ikke er kommet inn noen klager på tildelingen, vil kontrakten med Rødne Ambulanse AS bli inngått når karensperioden er over. 
Ved henvendelser fra media, ta kontakt med: