logo Sykehusinnkjøp

De nordiske landene inviterer til felles forhandling for genterapi

Genterapien Zynteglo blir det første legemiddelet, hvor det inviteres til felles forhandling mellom de nordiske landene. Målet er å oppnå rask og lik tilgang for pasienter til legemiddelet.

Publisert 19.05.2020
Sist oppdatert 12.01.2023
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har invitert legemiddelselskapet BlueBird Bio, som markedsfører Zynteglo, til en felles forhandling for de nordiske landene. Zynteglo blir dermed det første nye legemiddel hvor det samarbeides om en felles nordisk forhandling.En representant fra hvert land deltar i forhandlingene, som forventes å bli innledet i juni. Hensikten er å ha felles vilkår og betingelser for Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Det vil så være opp til hvert land å avgjøre om behandlingen skal innføres i helsetjenesten.Gjennom samarbeidet er ønsket å oppnå akseptable og bærekraftig priser på legemidlene og dermed øke muligheten for å kunne tilby behandlingen til pasienter i de nordiske landene.Det er bestillemetodevurdering av metoden gjennom Nye metoder og saken vil på vanlig måte komme til beslutning i Beslutningsforum for nye metoder. Beslutningsforum kommer derfor, som i alle andre saker, til å fatte beslutning om metoden skal innføres eller ikke. Beslutningen vil basere seg på blant annet resultatet av den nordiske forhandlingen og den helseøkonomiske vurderingen fra Finoseog Statens legemiddelverk.

Mer om Zynteglo

  • Zynteglo er en genterapi til behandling av transfusjosavhengig β-thalassemi som ikke har en β0/β0-genotype hos voksne og barn fra 12 år.

Prosessen i d​​e øvrige landene

Nedenfor følger informasjon om nettsider hvor du kan lese mer om prosessen i hver enkelt land:

Informasjon om ​den danske prosessen​​
Informasjon om den svenske prosessenInformasjon om den islandske prosessenInformasjon om de​​n finske prosessenFincchta.fiPalveluvalikoima.fi