logo Sykehusinnkjøp

Divisjon legemidler gjennomfører innspillsrunde

Sykehusinnkjøp har utarbeidet en rapport som vurderer dagens løsning når det gjelder anskaffelser og hvordan innføre nye legemidler og indikasjoner.

Publisert 25.02.2020
Sist oppdatert 12.01.2023
Piller og tabletter ligger på et bord.

I rapporten skisseres forslag til nye retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser. Rapporten kan du laste ned i sin helhet her.:

24. februar 2020 ba interregionalt fagdirektørmøte i de regionale helseforetakene om at Sykehusinnkjøp sende rapporten på en innspillsrunde. 

dette brevet kan du lese mer om gjennomføringen av innspillsrunden som skal håndteres av Sykehusinnkjøp HF. Frist for innspill er 7. april 2020.  

Hvem som mottar dette brevet, kan du se i denne oversikten. Andre som ikke står oppført på listen, kan også gi innspill. Innspillene sendes fortrinnsvis elektronisk til Sykehusinnkjøp HF: post@sykehusinnkjop.no eller per post til: Postboks 40, 9811 Vadsø.  

Bakgrunn 

Beslutningsforum vedtok 17. desember 2018 at deltagelse i en anbudskonkurranse forutsetter at det foreligger en positiv beslutning om innføring av legemiddelet før tilbudsfristens utløp. 

I kjølvannet av beslutningen har det kommet en rekke innspill fra pasienter, pårørende, helsepersonell, myndigheter, politikere og leverandører.

13. november 2019 ble Sykehusinnkjøp bedt av de regionale helseforetakene  om å oppsummere erfaringene med beslutningen fra 17. desember 2018 og vurdere behov for eventuelle endringer eller tydeliggjøringer.  
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Iselin Dahlen Syversen.  For pressehenvendelser, kontakt kommunikasjonsleder Kjersti Sjursen Lien, telefon 900 67 019.Hørings​svar