logo Sykehusinnkjøp

Fordeling av smittevernutstyr

Her kan du lese mer om den nasjonal ordningen for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak.

Publisert 24.03.2020
Sist oppdatert 23.02.2022

De fire regionale helseforetakene har et felleseid selskap, Sykehusinnkjøp, som står for innkjøp for hele spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ikke en slik felles aktør og står for innkjøp selv.

Nå er det en spesiell situasjon i verdensmarkedet med enorm etterspørsel og problemer med produksjon, logistikk, stengte grenser og mindre kapasitet i lufttrafikken.

Departementet og Helsedirektoratet har av denne grunn gitt de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp i oppgave å sørge for nasjonale innkjøp, slik at spesialisthelsetjenesten også kan bidra med smittevernutstyr til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF som har et nasjonalt lager over smittevernutstyr som nå anskaffes av Sykehusinnkjøp.

Se mer om Sykehusinnkjøps beredskap i forbindelse med pandemien

Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak

Ved mangel på smittevernutstyr ligger det i første omgang til kommunene å selv undersøke om det finnes lokale løsninger som kan løse utstyrsbehovet. Dette kan eksempelvis dreie seg om utstyr hos andre aktører i kommunen eller i en nabokommune.

Dersom det ikke er mulig å etablere lokale løsninger melder kommunene behov for smittevernutstyr gjennom egen portal for kommunene i Altinn.

Her skal kommunens samlede behov meldes inn. Det skal meldes lagerbeholdning, forbruk siste uke og behov fremover.

Fylkesmennene vil motta kopi av skjema med akkumulerte data for kommunene i sitt område.

Deretter hentes disse dataene ut av Helsedirektoratet to ganger per uke, og behovet tas opp i den nasjonale koordineringsgruppen for utstyr og fordeling (KUF). KUF har deltagelse fra Helsedirektoratet og alle de regionale helseforetakene og fordeler utstyr til regionene/helseforetakene og kommunene.

I vurderingen av hvordan ressursene skal fordeles benyttes befolkningstall og eventuelt også andre forhold som lagerstatus og behov.

Se også Helsedirektoratets nettsider for informasjon om behov og fordeling i kommunene

Se også ofte stilte spørsmål med svar