logo Sykehusinnkjøp

Informasjon om vikarberedskap i forbindelse med covid-19

I forbindelse med utbruddet av covid-19-viruset, ønsker vi å informere om beredskapssituasjonen for helseforetakene i forbindelse av innleie av helsepersonellvikarer. 

Publisert 05.03.2020
Sist oppdatert 28.12.2022

Covid-19 gir helseforetakene enkelte utfordringer i forbindelse med innleie av helsevikarer. Derfor må man som oppdragsgiver iverksette tiltak for å ivareta nødvendig drift ved sykehusene. 

Følgende tiltak settes inn for å sikre beredskapen: 

  • Innleide vikarer skal ikke  ha vært i risikoområder for smitte. 
  • Leverandører skal bekrefte for hver enkelt vikar at vikaren ikke har vært i et risikoområde for smitte. Mer informasjon rundt dette fins på nettsidene til Folkehelseinstiuttet.
  • Alle vikarleverandører bidrar med en oversikt over tilgjengelige vikarer i en 13-ukers plan. 
  • Leverandørene har ulike avtaler med RHF’ene. Alle kan bidra med vikarer til alle HF’ene på tvers av tildelingen. 
  • Følgende skjema returneres til beredskap.vikar@sykehusinnkjop.no innen torsdag kl. 15:00 i uke 12. Deretter sendes oppdatert skjema hver uke fremover. Frist er torsdager kl. 15:00. Alle innkomne tilgjengelige ressurser vil kunne bli «flåtestyrt» ut fra HF’enes spesielle behov.

Spørsmål sendes til beredskap.vikar@sykehusinnkjop.no. Vi vil deretter samle dem opp og komme med tilbakemeldinger.  

Her finner oppdatert informasjon om Folkehelseinstituttets risikovurderinger​.