logo Sykehusinnkjøp

Lavere priser kan spare sykehusene for 200 millioner på kreftmedisiner

God etterlevelse av forårets innkjøpsavtaler gir norske sykehus bedre priser på kreftmedisiner. Det kan gi 200 millioner innsparing det neste året.

Publisert 13.02.2020
Sist oppdatert 12.01.2023

Helseforetakenes nye anbefaling for kreftmedisiner er nå klar. Det neste året vil de fleste pasientene kunne fortsette på de samme medisinene som tidligere. Dette gjelder de store pasientgruppene som benytter virkestoffene rituksimab og transtuzumab, hvor Sandoz og Pfizer fortsetter som leverandører. 

Resultatene ble presentert på helseforetakenes onkologiseminar denne uka. 

Se foredragene fra årets onkologiseminar

Men legemiddelprodusentene har måttet strekke seg prismessig for å fortsette som leverandør av medisinene. Prisnivået i årets avtale er klart lavere enn i fjorårets avtale.

–  Dette er et resultat av at helseforetakene har hatt en god etterlevelse av anbefalingene. Dette har gjort det mulig å forhandle enda bedre priser med leverandørene. Samlet, for alle legemidlene innen onkologiområdet, ser vi derfor et potensiale for sykehusene til å spare rundt 200 millioner neste år, forklarer prosjektleder Carola Sommevåg og fagrådgiver Erik Sagdahl i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler. 

Overlege Daniel Henrich ved Akershus universitetssykehus holder en presentasjon om årets anbudsresultater.

Overlege Daniel Heinrich ved Akershus universitetssykehus presenterte årets anbudsresultater.

Mer k​​​onkurranse

Da man inngikk tilsvarende avtale i fjor, var det første gang at det var konkurranse mellom flere leverandører innen virkestoffene rituksimab og transtuzumab. Da man byttet fra originalpreparater måtte sykehusene også bytte fra injeksjon til intravenøs behandling for pasientene som benytter legemidler med disse virkestoffene.

Det var derfor knyttet en viss spenning til hvor mange pasienter man kunne bytte over til anbudsvinneren. Når avtalen nå avsluttes, viser det seg sykehusene har klart byttet svært godt. Byttegraden er nå på over 90 prosent for begge virkestoffene.

–  Dette har vært viktig for å oppnå de gode avtalene vi nå har fått, og sykehusene har gjort en svært god jobb med å gjennomføre byttene. Innsparingene gjør nå at helseforetakene får frigitt midler til å bruke på annen behandling, sier  Sommevåg.

Ny lev​​erandør

Innen kolonistimulerende legemidler kommer det nå en ny leverandør, når Accord overtar for Saondoz.

–  Og så innen dette området ser vi nå et klart lavere prisnivå enn i fjorårets avtale, sier Sagdahl.​