logo Sykehusinnkjøp

Nå fornyes AMK-sentralene i hele landet

De regionale helseforetakene har nå inngått en avtale med Locus Solutions AS om levering fremtidens AMK-sentraler.  

Publisert 22.10.2020
Sist oppdatert 12.01.2023

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentraler (AMK) håndterer medisinsk nødmelde- og kommunikasjonstjenester (113) over hele Norge. De har til oppgave å iverksette hjelp når det oppstår akutte hendelser eller situasjoner.

Nye AMK-sentraler vil gjøre at helsepersonell blir bedre rustet til å besvare medisinske nødsamtaler (113) og kunne gi bedre rådgivning når det er nødvendig.  I tillegg vil AMK-sentraler kunne avlaste hverandre, noe som kun kan gjøres i begrenset grad i dag.  Denne problemstillingen ble også tatt opp i rapporten til Gjørv-kommisjonen etter terroraksjonen 22. juli 2011.

Brukerv​​ennlighet, effektivitet og robusthet

Dagens AMK-løsninger er foreldet, og fungerer ikke optimalt, og helsevesenet har over tid sett behov for en oppgradering. Derfor har de fire regionale helseforetakene, i samarbeid med Sykehusinnkjøp, gjennomført anskaffelse av en ny løsning. Denne skal dekke fremtidens behov for brukervennlighet, effektivitet og robusthet.

– Locus Solutions AS leverte det beste tilbudet, og er derfor valgt som leverandør. Dette er løsninger som lenge har vært etterspurt i helsevesenet, og vi er derfor godt fornøyde med at vi nå har fått på plass denne avtalen, sier Hanne Klausen, klinikkdirektør i Helse Bergen og prosjektets styreleder.

I den nye avtalen ligger programvare, tjenester knyttet til detaljspesifisering, utvikling/tilpasninger, testing og implementering samt vedlikehold, support og videreutvikling etter at løsningen er satt i ordinær drift. 

HDO an​skaffer fremtidens kommunikasjonsløsning

Parallelt med AMK-prosjektet anskaffer Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF fremtidens kommunikasjonsløsning (KAK), som vil integreres med den nye AMK-programvaren.

Dagens radio- og telefoniløsninger i nødnettet brukes av alle landets AMK, legevaktsentraler og akuttmottak. Også denne plattformen er moden for oppgradering, og hensikten med den nye løsninga er å gjøre det lettere for helsepersonell å besvare anrop.  Sykehusinnkjøp bistår også her med gjennomføring av anskaffelsen KAK-kontraktene forventes inngått november 2020.

To deltilb​​ud

Anskaffelsen var delt inn to delområder:

  • Delområde 1 inkluderer levering og implementering av tilpasset AMK-programvare (hendelseshåndtering inkludert verktøy for medisinsk beslutningsstøtte mv.), vedlikehold av programvaren, samt avtale for videreutvikling av programvaren.

  • Delområde 2 inneholder GIS-funksjonalitet (kart og ruteoptimalisering mv.) som AMK-operatører trenger for å kunne utføre sitt arbeid.  Dette forutsetter blant annet at nødvendige kartlag med videre hentes fra ulike kilder.  Denne GIS-funksjonaliteten vil kunne anvendes av andre helseforetak som for eksempel Pasientreiser HF.

Locus Solutions AS vant kontrakten for begge delområder. Geodata AS blir en viktig underleverandør i oppfyllelse av GIS-leveransen. Kontraktene har en beregnet varighet på 12 år, og en verdi på omlag 500 millioner kroner.

Totaliteten av AMK, GIS og KAK vil gi de fire regionale helseforetakene og hver AMK-sentral en robust og fremtidsrettet plattform for håndtering av akutte hendelser. 

Konkurranse med forhandling

Anskaffelsen ble gjennomført som en konkurranse med forhandlinger. Dette innebærer at man har gjennomført en prekvalifisering, og at kvalifiserte tilbydere ble invitert til å levere tilbud i konkurransen. Det er gjennomført forhandlinger med alle de deltakende leverandører som leverte tilbud.

For delområde 1 kom det inn fire tilbud, mens det kom inn to tilbud på delområde 2. Flere leverandører var kvalifisert til å levere tilbud, men valgte å avstå av ulike årsaker.  Det er ikke uvanlig for anskaffelsesprosesser at enkelte velger å avstå fra å levere tilbud.

Arbeidet med å innføre den nye AMK-løsningen startet opp i august 2020, og første implementering er planlagt til høsten 2022. På grunn av situasjonen rundt covid-19 har prosjektet blitt noe forsinket, ettersom alt helsepersonell ble tilbakeført til sykehusene da utbruddet inntraff. 

Kontaktperson: faglig prosjektleder i AMK-prosjektet Oddbjørn Hagen, telefon 952 51 038