logo Sykehusinnkjøp

Nå starter avtalene på den første felles nordiske legemiddelanskaffelsen

Sammen med Danmark og Island har man nå fått inn tilbud på alle legemidlene man la ut på anbud i april 2019. I februar 2020 trår avtalene i kraft.

Publisert 18.02.2020
Sist oppdatert 12.01.2023
Helseminister Bent Høie og Danmarks helseminister Ellen Trane Nørby undertegner avtalen om felles forhandlinger om legemidler.

Helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby undertegnet høsten 2018 avtalen om felles forhandlinger om legemidler.

Veien frem mot den første fellesnordiske anskaffelsen har vært lang. Men målet har hele tiden vært klart: Å skape et stort og attraktivt nordisk marked på et spesielt utvalg av legemidler til spesialisthelsetjenesten. Det har man nå lyktes med.

  Vi er veldig tilfreds med at vi har fått inn tilbud på alle legemidlene vi la ut på anbud. Ikke bare har det lyktes å få inn tilbud på alle utlyste virkestoff, vi har også oppnådd konkurranse. Innen flere av legemidlene ga flere leverandører tilbud på samme virkestoff. Vi har fått gode tilbud på alle områder, sier Bente Hayes, innkjøpsdirektør Sykehusinnkjøps divisjon legemidler og Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros, Danmark.

Legemidlene man har inngått felles nordisk anskaffelse av er Ampicillin, Meropenem, Anagrelide, Metotrexat, anagrelid, odansetrone, gentamicin og paracetamol.

Norge er​ tilfreds med resultatet

De siste årene har både Amgros og Sykehusinnkjøp sett større og større utfordringer med å sikre legemiddelforsyningen til sykehusene – særlig innenfor gruppen med legemidler med lav pris som har vært på markedet i mange år. Det har vært en direkte årsak til at man har gått sammen i Danmark, Norge og Island for å skape et større og dermed forhåpentligvis mer attraktivt marked for leverandørene til denne type legemidler.

  I Norge har vi hatt helt spesielle utfordringer med å få tilbud fra flere generikaleverandører. Med den fellesnordiske anskaffelsen har vi lyktes med å øke andelen generikaleverandører, sier innkjøpsdirektør Bente Hayes i Sykehusinnkjøps divisjon legemidler.

Leveringsproblemene innenfor legemiddelområdet er en global utfordring som går på tvers av landegrensene og noe alle land i dag lever med. Og utfordringer som går på tvers av landegrensene krever samarbeid for å finne løsninger.

  Det er kjempepositivt at vi har lyktes denne gangen, og vil på sikt kunne få positiv betydning for å sikre legemiddelforsyningen i Norge, hvis vi med slikt samarbeid blir i stand til å tiltrekke oss flere aktører innenfor generikamarkedet, sier Hayes.

Mang​​​e skjær i sjøen

Ett år og to måneder. Så lang tid tok det å gjennomføre hele prosessen med den første fellesnordiske anskaffelsen.

 Det har vært mange skjær i sjøen, og god navigering har vært nødvendig for å komme i mål. Et av dem, var å jobbe med politiske og juridiske hindringer. Helseministrene i både Danmark og Norge, skrev i september 2018 under på en fellesnordisk intensjonsavtale, som i april 2019 også ble signert av den islandske helseministeren.

I praksis viste det seg at selv om de tre landene skiller seg fra hverandre på en rekke punkter, var det mulig å finne en fellesnordisk løsning.

Det har vært en lang og lærerik prosess, som viste seg å kreve flere ressurser enn vi først hadde estimert. Men når vi nå til sist lyktes med å komme i mål, skyldes det ikke minst det tette og gode samarbeidet med våre nordiske kollegaer - og den politiske støtten i de respektive landene, sier Flemming Sonne.

Island ble s​​​pesielt utfordrende

Island viste seg å bli en særlig utfordring. Allerede tidlig meldte flere leverandører at det ikke ville være interessant for dem å søke om markedsføringstillatelse til et så lite marked som det islandske. I tillegg informerte enkelte leverandører som allerede hadde markedsføringstillatelse for sine legemidler, at de på grunn av spesielle avtaler med agenter på Island, ikke kunne delta i anskaffelsen.

 De tre landene besluttet derfor at leverandørene selv kunne velge om Island skulle være omfattet av deres tilbud eller ikke. Det betyr at Island alene mottok tilbud fra ett firma, som allerede hadde markedsføringstillatelse på Island. Allikevel har denne første fellesanskaffelsen mellom de tre nordiske landene vært en positiv erfaring, og vi er godt i gang med å evaluere alle hindringer vi har støtt på i prosessen, sier Hulda Harðardóttir, Project Manager for Pharmaceutical Procurement, Procurement Department Landspítali på Island.

En stor ta​​​kk til leverandørene

Også leverandørene har hatt mange betenkeligheter og innvendinger. Derfor valgte man helt fra starten av å involvere leverandørene i arbeidsprosessen med å utvikle det samlede og endelige konkurransegrunnlaget.

  Der er ingen tvil om at det også har vært en utfordring for våre leverandører å rekke å bli klar til deltagelse i den fellesnordiske anskaffelsen. Derfor vil e vi også gjerne benytte anledningen til å takke industrien for massiv støtte i gjennomføringen av denne første fellesnordiske anskaffelsen. Vi forsøker alltid å lytte og lære. Og det er ingen tvil om at leverandørene med sitt engasjement og gjennom mange innspill har vært med på å kvalifisere både prosessen og det endelige konkurransegrunnlaget. Det har bidratt til å heve vår kompetanse betydelig, siger Flemming Sonne og Bente Hayes.

Nå vil land​ene følge utviklingen

De avtaler som nå er inngått med leverandørene trådte i kraft 1. februar 2020. Nå begynner det praktiske arbeidet med å samle erfaringer fra avtalene. Her vil Amgros og Sykehusinnkjøp fortsette den tette dialogen med leverandørene.

  Formålet med anskaffelsen har vært å sikre forsyningen av eldre legemidler til landets helseforetak. Nå skal vi følge utviklingen tett for å se om vi har funnet en riktig vei, og se på hvilke forbedringer vi kan gjøre i fremtidige fellesnordiske anskaffelser. Forhåpentligvis vil det vise seg at vi her har tatt det første skritt mot et potensielt større og tettere samarbeid med våre nordiske samarbeidspartnere, sier Flemming Sonne og Bente Hayes.