logo Sykehusinnkjøp

Ny ambulansebilavtale inngått

Nå er det også i kategorien ambulanse over 3500 kilo, med firhjulstrekk, inngått avtale.

Publisert 27.05.2020

Emergency Norway AS er valgt som leverandør, og avtalen er nå signert av de fire regionale helseforetakene. Avtalen gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2023 og kan forlenges i inntil tre år.

Det ble gjennomført tildeling i anskaffelsen av ambulansebiler i desember 2019, men kontrakten for kategorien biler over 3500 kilo med firehjulstrekk ble ikke inngått på dette tidspunktet. Årsaken var at en av tilbyderne klaget på avgjørelsen, og gikk til retten og krevde midlertidig forføyning.

Kravet er nå behandlet i Hålogaland lagmannsrett, hvor leverandøren ikke vant frem med sitt syn. Dermed kunne de regionale helseforetakene undertegne kontrakten denne uka.

Tidligere er det inngått avtale med VBK Nordic AS om levering av ambulansebiler på over 3500 kilo, med tohjulstrekk.

For ambulansebiler under 3500 kilo med firehjulstrekk er det nylig lyst ut en ny konkurranse. Her forventes avtalesignering i løpet av høsten.

 Du finner mer om avtalen på våre nettsider.