logo Sykehusinnkjøp

Ny legemiddelavtale skal bidra til å hindre mangelsituasjoner

I helseforetakenes nye avtale om innkjøp av legemidler mot betennelsessykdommer innen hud, ledd og tarm, tar man grep for å hindre medisinmangel.  

Publisert 23.01.2020
Sist oppdatert 12.01.2023
​​
Representanter fra spesialistgruppen på en scene under årets BIO-seminar.

Spesialistgruppen presenterte årets anbudsresultater under årets TNF BIO-seminar.

Helseforetakenes nye innkjøpsavtale for TNF BIO-legemidler, som hjelper mot betennelsessykdommer innen hud, ledd og tarm, er nå klar. Avtalen gjelder fra 1. februar 2020, og er for første gang delt opp i to, med en avtale for Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF sammen, og en for Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF. 

Anbefalingene ble denne uka presentert på helseforetakenes TNF BIO-seminar, som ble arrangert av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler. 

Her kan du se foredragene fra seminaret

Grunnen til at avtalen denne gangen er delt opp, er at man for første gang har valgt to leverandører for virkestoffet infliksimab. 

Ved å inngå avtaler med to leverandører på dette virkestoffet, håper vi å redusere risikoen for en mangelsituasjon. Denne gangen har vi klart å få dette til med infliksimab, men målet er at vi på sikt også skal ha flere leverandører på de øvrige virkestoffene. Vi vil vurdere dette på alle områder hvor det er flere enn tre tilbydere, forteller seniorrådgiver Pål Rydstrøm i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler. 

Redusert​ prisnivå 

Da man inngikk tilsvarende avtale i fjor, ga prisreduksjonen man da hadde oppnådd en potensiell besparelse på 500 millioner. Når avtalen nå utløper, ser man at helseforetakene også har oppnådd denne besparelsen. I den nye avtalen ligger det også et innsparingspotensial på 150 millioner kroner.  

Når vi har kommet ned på det prisnivået vi er nå, har det vært lettere å vurdere å ta inn flere enn en leverandør. Vi ser også at når innkjøpsvolumet er så høyt at dette et fornuftig tiltak, sier Rydstrøm.  

Lenger av​​taleperiode  

En annen nyhet i forbindelse med årets anbefaling, er at avtaleperioden for virkestoff med biotilsvarende konkurranse er satt til to år. Tidligere har avtalelengden vært ett år.  

Det har vært et ønske om lengere avtaleperioder, både fra pasientene og helseforetakene. Med en toårig avtale blir det færre medisinbytter for pasientene. I tillegg er effektive og trygge bytter ressurskrevende for sykehusene, forklarer Ryststrøm.  

Rask tilg​​​ang på nye, effektive legemidler 

For legemidler som er omfattet av patent er avtaleperioden fremdeles ett år. Dette for å sikre at legemidlene raskt kan inkluderes i anskaffelsene
TNF BIO er et medisinområde med svært mange pasienter. Innen 1. februar skal hele 32000 pasienter over på et nytt produkt med samme virkestoff.  

Les he​le anbefalingen her:  

Anbefalinger for Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF

Anbefalinger for Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF