logo Sykehusinnkjøp

Nye arkitekt- og ingeniøravtaler på plass

Etter en nasjonal konkurranse, som også tilrettela for deltagelse fra små og mellomstore bedriftene, har helseforetakene inngått nye avtaler om arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester.

Publisert 23.09.2020

Den nye nasjonale avtalen på arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester startet 1. september i år, og gjelder for Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF.

Tjenestene dreier seg i hovedsak om løpende vedlikehold og mindre utbygginger, og i snitt er hvert avrop på avtalen på mellom 50 000 og 2 millioner kroner. Anslått verdi er på 160 millioner kroner årlig.

Tilrettelagt for små og mellomstore

Avtalen er nasjonal, men det er lagt vekt på at også lokale firmaer skal kunne levere tilbud.

Vi ønsket å legge til rette for at også de mindre leverandørene med lokal tilhørighet skulle kunne delta i konkurransen. Derfor gikk vi aktivt ut og oppfordret til deltakelse i konkurransen hos lokale firmaer, forteller prosjektleder Hege Pedersen i Sykehusinnkjøp HF.

For å legge til rette for lokale leverandører, er hvert enkelt fagområde, på hvert enkelt helseforetak tildelt avtaler for seg. De eneste som har fått felles tildeling er Sunnaas sykehus og Oslo universitetssykehus, på bakgrunn av sin tette geografiske plassering.

Til sammen er det 13 delområder, med 135 deltilbud i avtalen.

Totalt 36 av de 52 som leverte tilbud endte opp med å få tildelt avtale, og blant disse finner man både større og mindre leverandører.

Samordning

Selv om avtalen er tildelt på lokalt nivå, er det flere andre fordeler med at man nå har gjort denne anskaffelsen nasjonalt for andre gang.

– Man får et felles avtaleverk og rammeverk, og like avropsmaler i hele landet. I denne avtalen mener vi også at helseforetakene selv tar tilbake ledelsen over egne oppdrag. Ved at man har forutsigbarhet i hvilke ressurser leverandørene benytter, har man også mer kontroll på økonomien i oppdragene, forteller Pedersen.

Dialog med bransjen

Da Sykehusinnkjøp HF startet en ny anskaffelse innenfor arkitekter og rådgivende ingeniørtjenester, involverte man også bransjen. Gjennom dialogmøter med interesseorganisasjonene Rådgivende Ingeniørers Forening og Arkitektbedriftene i Norge, diskuterte man både erfaringer fra forrige anskaffelse, og hvordan man best kunne formatere den nye.

De har også hatt konkurransedokumentene på høring, forteller Pedersen.

I tillegg ble det sendt ut en undersøkelse til leverandørmarkedet i forkant av utlysning, der de blant annet ble spurt om inndeling av fagområder, prismodell og hvordan man best evaluerer kvalitet.

Vi fikk mange verdifulle innspill, som vi har brukt i anskaffelsen, sier Pedersen.

Avtalen løper til 31. august 2022, med mulighet for forlengelse i to år.