logo Sykehusinnkjøp

Skjema for leverandørhenvendelser rundt covid-19

Alle leverandører bes fylle ut et digitalt skjema.

Publisert 06.03.2020
Sist oppdatert 12.01.2023

OPPDAT​ERT 1. april 2020: 

Sykehusinnkjøp mottar mange henvendelser fra leverandører som tilbyr ulike produkter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Av den grunn har man valgt å opprette et eget skjema for slike henvendelser. 

Skjemaet finner du her

Vi vil også henstille alle potensielle leverandører til å benytte dette skjemaet. 

Tidligere ble leverandører bedt om å sende en e-post til en bestemt adresse, men vi ber dere fremover å benytte det digitale skjemaet som det er lenket til over. 

For henvendelser rundt covid-19 og legemidler, bruk fortsatt adressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no.

Vi ønsker å rette en meget stor takk til alle som har engasjert seg og henvendt seg med forslag, ideer og konkrete tilbud. Sykehusinnkjøp jobber kontinuerlig med å sortere henvendelsene.​