logo Sykehusinnkjøp

Sykehus forsynes av gjenvunnet energi

Sykehusene knyttet til Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge RHF skal fremover kjøpe gjenvunnet elektrisk energi fra norsk industriproduksjon.  

Publisert 06.10.2020
Sist oppdatert 12.01.2023

Avtalen med Elkem ASA og Salten Energigjenvinning AS er jobbet frem av Sykehusinnkjøp HF på vegne av de tre regionale helseforetakene. Gjennom denne skal sykehusene i de tre helseregionene få sin elektriske kraft fra selskapenes gjenvinningsanlegg i Straumen i Nordland, Thamshavn i Trøndelag og Bjølvefossen i Vestland fylke. 

På disse tre lokasjonene har Elkem ASA anlegg for silisiumproduksjon. Deler av silisiumproduksjonen foregår i store smelteovner, som forbruker betydelige mengder elektrisk kraft. Avgassene fra verkets silisiumovner har høy temperatur som kan benyttes til å gjenvinne elektrisk kraft.

Ønsker ​å gi miljøbidrag  

– Sykehusene har et  samfunnsansvar, og vi ønsker gjennom våre innkjøp å bidra til miljømessige gode løsninger. I en slik sammenheng er avtalen vi nå har inngått ideell, sier Hilde Rolandsen, som er eierdirektør i Helse Nord RHF.  

Stortinget har uttrykt klare forventninger til statlige virksomheter om at de skal redusere sitt miljøavtrykk. Dette ønsker man nå å imøtekomme fra helseforetakene gjennom avtalene man nå har inngått.  

– Som en av Norges største innkjøpsorganisasjoner, skal også Sykehusinnkjøp HF være ledende innen miljø og samfunnsansvar. Derfor er det positivt at vi kan jobbe frem denne avtalen for helseforetakene, sier Harald Johnsen, divisjonsdirektør i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nasjonale tjenester. 

Prisgun​​​stig avtale  

Som produsent av gjenvunnet kraft har Elkem ASA og Salten Energigjenvinning AS er selskapene fritatt for elavgift. Det gjør også at selskapene har hatt mulighet å gi et prismessig godt tilbud til helseforetakene.  

– Vi kan ikke gå konkret innpå prisnivået i avtalen, men dette er en økonomisk gunstig avtale for helseforetakene. Dermed gir ikke avtalen bare en miljøeffekt, men sparer helseforetakene for penger de nå kan bruke til andre formål, sier Johnsen.  

Avtalen har en varighet på 15 måneder med virkning fra 1. oktober 2020, og fornyes deretter automatisk i 12 måneder om den ikke sies opp av en av partene.