logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp bidrar i IKT-prosjekter

Når Helse Nord IKT og Sykehuspartner samarbeider om store it-prosjekter, bidrar Sykehusinnkjøp med prosjektledelse. 

Publisert 05.03.2020
Sist oppdatert 28.12.2022
Fem menn sitter rundt et bord. De er deltakere i workshopen. Blant dem er to fra Sykehusinnkjøp.

Fra venstre, Esben Kristoffersen (Sykehuspartner), Roar Haldorsen (Sykehuspartner), Oddne Rasmussen (Helse Nord IKT), Sigurd Amdam (Sykehusinnkjøp), Jonas Ghanizadeh (Sykehusinnkjøp). Foto: Vegard Jørgensen (Helse Nord IKT), som også var med i workshopen.

De to regionale IKT-selskapene samarbeider nå når begge skal fornye infrastrukturen for sine Oracle-baserte løsninger. Blant disse løsningene finner man blant annet det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS. Nylig møttes de til en workshop, hvor målet var å jobbe mer konkret med synkronisering, analysering, dokumentering og planlegging av hverandres prosjekter.
 
I workshopen deltok også Jonas Ghanizadeh og Sigurd Amdam som deltar i Helse Nord IKTs prosjekt som prosjektleder og assisterende prosjektleder. Sykehusinnkjøp har ledet prosjektet gjennom konseptfase og planleggingsfase og bidrar spesielt med kompetanse innen anskaffelsesrett, strategi og forhandlinger.
 
Les mer om samarbeidet på Helse Nord IKTs nettsider