logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp ønsker innspill på miljøpolicy

Sykehusinnkjøp HF har i oppdrag for 2020 fått i oppdrag fra sine eiere å revidere foretakets  miljøpolicy for anskaffelser og forankre den hos helseforetakene.

Publisert 02.11.2020
Sist oppdatert 12.01.2023

Med bakgrunn i dette ble det 30. oktober 2020 sendt ut en revidert miljøpolicy på høring til de fire regionale helseforetakene. Det er bedt om at de regionale helseforetakene innhenter høringssvar fra sine helseforetak innen 24. november 2020.

Am​​​bisjon

Sykehusinnkjøp skal jobbe kontinuerlig med å forbedre foretakets miljøarbeid for å tilfredsstille eiernes krav om å være «en pådriver for miljøvennlig innkjøp». Sykehusinnkjøp ønsker å være en verdifull partner for helseforetakene ved å fremme miljøvennlige produkter og tjenester. Sykehusinnkjøp skal bidra til følgende:

Fase ut eller redusere helse- og miljøskadelige stoffer i produkter eller tjenester til sykehusene.
Redusere miljø- og klimapåvirkningen til et minimum gjennom hele livssyklusen til avtaleprodukter og tjenester.
Stille tydelige og forutsigbare miljøkrav for å fremme miljøarbeid i produkter og produksjonskjede.
Inns​pill
Leverandører eller andre interessenter som ønsker å sende inn høringsinnspill til miljøpolicyen er velkommen til å gjøre dette innen samme frist. Innspill sendes post@sykehusinnkjop.no merket «miljøpolicy». Dokumenter